Nytt företag

shutterstock_244656496

De grundstenar som ofta nämns för de som startar nya företag är affärsidé, budget, bolagsform och marknadsföring. Det är självklart punkter som alla företag får jobba med löpande och som är mycket viktiga. Men ett hus byggs inte enbart på dess hörnstenar. Minst lika viktigt är det vad som sedan används för att bygga upp konstruktionen ytterligare. Det är här som många småföretag faller. De har en fin affärsidé, en budget som ser genomtänkt ut och marknadsför sitt företag. Men de står ändå och stampar på samma ställe.

Om de ovan nämnda punkterna är grundstenar så är följande exempel på ”väggar” som bygger huset vidare.

  • Nätverk – Det sägs att ensam är stark. Det är sant. Men lika sant är det att man inte är starkast helt själv. Genom att nätverka får man tillgång till nya kunder, nya leverantörer, ny kunskap och nya samarbetspartners. Gå med i lokala, regionala och rikstäckande organisationer för att på så sätt få ett så brett nätverk som möjligt. Efter ett eller ett par år visar det sig tydligt vilka av dessa kanaler som man bör behålla och vilka man kan gå ur.
  • Vem hjälper dig? – Många småföretag väljer att inte köpa tjänster i början gällande marknadsföring, bokföring m.m. Det med all rätt då det är viktigt att hålla i utgifterna. Men för den skull behöver man inte kasta bort och glömma vilka som finns i ens närhet som kan utföra dessa tjänster. Målet måste ändå vara att en dag få sådan omsättning att hjälp kan anlitas på olika punkter. Undersök även vad hjälpen kostar och hur mycket tid du själv lägger ner på att genomföra dessa uppgifter. Är det verkligen värt att göra det själv?
  • Ta betalat från början: Lägst pris är inte allt. Man behöver absolut inte ha lägst pris på marknaden för att få flest kunder. Många företag väljer till och med medvetet att inte vara billigast eftersom de som är biligast får många kunder som enbart ser till priset och inte kvalité. Att enbart erbjuda billiga varor är ett svårt sätt att få tillräckliga marginaler. Om det inte handlar om en mycket stor butik med mycket stor omsättning förstås.
  • Då är det bättre att sätta en pris som speglar marknaden och erbjuda kunderna tjänster som gör att de gärna kommer tillbaka. Håll deadline, var trevlig, var tillgänglig och kom till bokade möten i tid. Det kan låta självklart men är ändå punkter som flera företag faller på och därmed tappar kunder.