Att arbeta på hög höjd

Det är viktigt att tänka på säkerheten oavsett vilket arbete som utförs. Men att arbeta på hög höjd innebär en större riks än att stå på plan mark och utföra något jobb. Säkerhetstänket är helt annorlunda inom höghöjdsarbete och det gäller att man är medveten om vilka risker som finns och att man man vänder sig av säkerhetsutrustning.

Det gäller att hitta lösningar som passar för det arbete som ska utföras. Självklart så beror det på vilka arbeten som ska utföras på hög höjd och vilken säkerhetsutrustning som ska användas. Den som arbetar på hög höjd får genomgå utbildning inom  detta och det finns ett antal kurser som man kan välja bland. Det finns utbildningar som endagskurser för dig som arbetar på höjder över två meter. Genom kursen så får du en bra förståelse för de risker som finns med arbetet och vilken skyddsutrustning som ska användas. Det är viktigt att man har kunskapen om hur det är att arbeta på hög höjd, hur säkerhetsutrustning fungerar och de risker som finns.

Kraven har höjts genom åren för den som arbetar på hög höjd och förutom säkerhetsutrustning så har kraven ökats för den som ska arbeta på hög höjd. Framförallt så ska man orka med den fysiska påfrestningen som blir att befinna sig på högre höjder. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att den som ska arbeta på hög höjd får genomgå en medicinsk kontroll och får ett utfärdat tjänstbarhetsintyg som läkaren utfärdat och ger personen rätt att arbeta på höga höjder. Kravet på läkarundersökning gäller på arbeten som är över 13 meter i exempelvis stolpar, stegar och numer även i träd för arborister.