Att satsa på valutahandel

Vilka skillnader finns det mellan valutahandel och handel med aktier? Likheterna är relativt många samtidigt som det skiljer relativt mycket mellan dessa två. Väljer ni att satsa på valutahandel så kommer här lite bra information om detta.

Som med det mesta så är det alltid en fördel att vara påläst och skaffa sig den kunskap som är så viktigt innan man börjar med antingen aktiehandel eller valutahandel.

Som vi skrev i ingressen så skiljer det inte allt för mycket mellan valuta- och aktiehandel. Framförallt så sker förändringarna hos en aktie snabbare än valutor. Kursrörelsen för en valuta kan vara långsam och detta innebär att det i princip är onödigt att småsparare handlar med valuta.

I stora drag säger man att man handlar i valutapar, alltså man köper och säljer valutor i par. Det är inte detsamma som att gå in på ett växlingskontor och växla till sig en summa i annan valuta för att sedan växla tillbaka. Det man gör är att man väljer att exempelvis köpa US dollar i förhoppningen att den gå upp eller ner gentemot den Svenska kronan.

Det som det handlar om är att man belånar ett belopp som man är villig att satsa. Vi säger att du vill investera 10.000 svenska kronor i valutahandel. Man väljer då att belåna denna summa i 6 gånger pengarna, då blir satsningen alltså 60.000 kronor. Blir detta en lyckad satsning och du säljer tillbaka din valuta så blir din förtjänst då du betalat det som belånats.