Rent på arbetsplatsen

En ren arbetsplats är trevligare att arbeta på. Renlighet har många fördelar, oavsett om du sitter på kontor eller jobbar ute på olika arbetsplatser. Om du anser det vara stökigt på din arbetsplats så ta upp det med din närmaste chef eller arbetsmiljöombud.

Stökigare än hemma

En generell regel är att arbetsplatsen brukar vara stökigare än det egna hemmet. En anledning är att ingen vill vara den som gör allt åt hela gruppen. Det är lättare att hålla rent och diska efter sig om man ser att andra också gör det. Ingen vill vara den som plockar och diskar undan efter andra. Ett sätt att lösa detta är att dela ut arbetsuppgifter på rullande schema, ena veckan tar någon hand om att plocka ur och in i diskmaskinen medan någon annan ska gå med soporna och återvinningen.

Hälsa

En ren arbetsplats leder till bättre hälsa. Risken att smittor sprider sig såsom matförgiftning och förkylningar minskas när ytor och material rengöras kontinuerligt. Även golven behöver rengöras, mycket smuts och väta dras in under skorna. Du blir också gladare att vara i ren miljö, det påverkar humöret hos alla. Toaletterna kan vara ett stort bekymmer på arbetsplatsen, dålig hygien sprider sjukdomar. Se till att det alltid finns papper och tvål på toaletterna och anlita lokalvårdare som städar åtminstone en gång i veckan.

Verktyg

Vissa saker fungerar inte lika bra om de är smutsiga. På temporära arbetsplatser såsom byggen är det svårt att hålla verktygen och maskinerna rena under projektets gång. Som företag kan du hyra en recontainer som rengör muttrar, verktyg och ventiler. Med sköljtankar och kemitankar rengörs verktygen så de fungerar optimalt igen. Även mindre maskindelar behöver sköljas då de snabbt samlar på sig damm och smuts, deras funktion och effektivitet minskar markant när smutsen byggs upp.

Inredning

Hur arbetsplatsen är inredd kan också komma att bli en faktor när det kommer till renligheten. Olika material har olika egenskaper och somliga kräver helt enkelt mer arbete för att hålla rent. Kan man se till att arbeta mer aktivt med inredningens på arbetsplatsen och byta ut material och möbler som ökar kravet på städning och renlighet i vardagen kan man ofta gynna alla välbefinnande på företaget. Saker som heltäckningsmattor i kontorsmiljö är inte ovanligt, men en heltäckningsmatta drar åt sig en hel del smuts och damm över tiden och kan försämra luftkvaliteten om man inte håller efter den.

Marknadsföring för nya företag

Marknadsföring är en del av verksamheten som aldrig slutar men ofta är värt att gå tillbaka till och utvärdera. Det finns mängder av olika marknadsföringsmetoder och att hitta rätt är inte så enkelt. Speciellt inte för nya företag.

Titta på konkurrenter

Få företag är helt utan konkurrenter idag. När man startar ett nytt företag finns det alltid andra företag man hoppas kunna ta kunder från. Att börja titta på hur dessa företag marknadsför sina varor eller tjänster är en bra början. De kan ju mycket väl ha större budget och kan använda sig till dyrare former av marknadsföring. Men det ger fortfarande tips om vilka kanaler som kan vara effektiva.

Synligheten

I det stora hela är marknadsföring ett sätt för ens målgrupp att uppmärksamma den vara eller tjänst man försöker sälja till dem. Allmän synlighet har dock ett värde i sig. Att försöka få ut sitt företagsnamn eller logga till allmänheten betyder att fler och fler är medveten om företagets existens. Och med tanke på att vi är mer benägna att välja sådant vi är redan bekant med, även om vi inte alltid kan säga varför vi är bekant med det, är synlighet något väldigt värdefullt. Ibland kan det vara så enkelt som producera en mängd små skyltar och sätta upp dem överallt man kan.

 Följa upp

Mest troligt kommer man att syssla med fler än en marknadsföringsmetod åt gången. Vilket betyder att man även måste arbeta för att veta vilken sorts avkastning man får på investeringen. Och medan det helt klart finns problem med att räkna ROI på marknadsföring bör man alltid ta sig tiden att höra direkt med kunder om hur de hörde talas om företaget, varan eller tjänsten. När man börjar få in en mängd svar kan man skapa sig en tydligare bild av vad som kanske är värt att satsa mer på.

Starta en ny avdelning

Företag växer på olika sätt, medan en del bara blir större inom sitt valda område eller öppnar kontor på andra orter finns det även de som söker bredda verksamheten och tackla nya områden. Vanligtvis sker detta organiskt i en utsträckning eller annan, men man kommer fortfarande behöva anställa nya medarbetare med den rätta expertisen för att få detta att fungera.

Oavsett vad det är för avdelning företaget behöver satsa på är kompetensen en av de viktigaste frågorna man behöver tackla. Det gäller att veta vilka kompetenser man behöver för att avdelningen ska fungera korrekt och hur man sedan hittar rätt personer.

En av de viktigaste positionerna kommer så klart bli chefen för avdelningen. Här kommer man vilja satsa på någon med tillräckligt med erfarenhet både inom ledarskap och verksamheten. När kraven går upp sjunker alltid antalet kandidater och det kan ibland bli något av en kompromiss som behövs för att tillsätta personer på chefspositioner. Kan man till exempel hitta en riktigt bra kandidat men personen i fråga inte kan börja på ett halvår eller längre är det ju svårt att få igång avdelningen. Ett alternativ är då att anlita en interimschef för perioden fram till att den förstnämnde kandidaten kan börja jobba. Detta är något man kan få hjälp med genom företag som Brightmill.

Det är inte alltid enkelt att uppskatta exakt hur många som behövs på en helt ny avdelning. Medan det kanske går att göra lite efterforskning i detta beroende på vilket sorts arbete det handlar om är det bra att ta kontakt med och intervjua ett flertal kandidater och göra dem medveten om detta redan från början. Märker man då någon månad framöver att mer personal behövs kanske man kan återkomma till några lovande kandidater man tidigare haft kontakt med.

Smidiga affärsresor för företaget

Som företag så kan affärsresor vara något som behöver göras. Det kan vara med med blandade känslor som man ger sig iväg på dessa resor. Vissa tycker det inte alls är några problem medans andra skulle heller vilja stanna hemma och skicka någon annan från företaget.

Som VD eller med annan högre post inom ett företag så är det oftast dessa som åker på resor för företaget. Vissa företag har fler resor än andra och om man ofta är ute på resande fot så kan det vara skönt att anlita någon som tar hand om bokningar och annat som har med resandet att göra. Fast Track Travel är ett företag som hjälper dig som företagare när det kommer till affärsresor. Du reser på dina villkor och de tar hand om allt från att boka flygbiljetter till transfer till och från hotell.

Det ska vara smidigt att resa och man ska inte behöva känna sig orolig att inte hinna mellan avgångar. Med hjälp från ett företag som Fast Track så behöver man endast fokusera att vara på plats utsatt tid så man inte missar avgången. Allt annat för affärsresan är ordnat från din affärsresepartner. Du kan välja olika nivåer för den service som ni önskar från Fast Track, från det att ni själv bokar era resor själva men får en viss service till en fullmatad servicenivå där de tar hand om allt.

Skogen och innovationer

I Sverige så är skogsnäringen en av det största och viktigaste näringarna som vi har. Det finns större och mindre skogsbolag som tar hand om och sköter den skog som vi så rikt har i vårt land. Under årens lopp så har denna näring utvecklats och nya innovationer kommit som gör det enklare att arbeta med den skog som finns.

Det är inte detsamma idag att arbeta i skogen som det varit tidigare, om vi tar en titt på Komatsu Forest och deras skogsmaskiner så har utvecklingen verkligen förändrat sättet att arbeta i skogen. Nu mer så är det högteknologiska maskiner som rullar ut i våra skogar som sköter ett arbeta som tidigare varit tungt och tidskrävande. Idag så sitter personer i moderna hytter och bekväma stolar med all den teknik som behövs för att sköta arbetet.

Även råvaran har fått nya användningsområden. Från att tidigare enbart bli byggnadsmaterial och papper så har skogen fått flera nya användningsområden, allt från fordonsbränsle till textilier. Man kan läsa om allt detta hos Skogsindustriernas sajt där det skrivs om innovationer från skogen. Det är spännande att läsa om vad som redan finns på marknaden och vad som kan tänkas komma fram inom en snar framtid.

Skogen är viktig för oss i Sverige och genom forskningen så kommer det säkert att komma fram mer intressanta innovationer ur skog. Vi är duktiga i Sverige på att utveckla och ta vara på det som funnits i vårt land sedan urminnes tider.

Automatiserad produktion

Samhället blir allt mer automatiserat i många avseenden. Ett område där vi dock länge har förlitat oss på automatisering är produktion av varor. Mängder av fabriker har sedan länge tillbaka haft anläggningar där väldigt mycket sköts av maskiner.

Produktivitet är väldigt viktigt att hålla reda på vid automatiserad produktion. Trots att maskiner idag arbetar med hög precision och efter de programvaror som styr dem, finns det ofta sätt att förbättra produktiviteten på ett sätt eller annat.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett av de främsta koncepten inom automation idag och är något som har applicerats på många arbetsplatser där maskinerna har väldigt viktiga roller. Det finns idag mycket avancerad och användbar programvara som kan hjälpa företag att se exakt var det kan finnas problem som behöver åtgärdas.

Det kan exempelvis vara att maskinerna inte körs i optimal hastighet, att mängden varor som måste omarbetas eller göras om helt är på tok för hög, eller att maskinerna inte kan användas under hela den förväntade tiden. Allt detta tillsammans ger sedan ett mätvärde som visar på hur effektivt automatiseringen faktiskt fungerar.

Som tiden går är detta något som blir allt mer viktigt för många företag då fler och fler vänder sig till automatisering i större och större utsträckning.

Att satsa på valutahandel

Vilka skillnader finns det mellan valutahandel och handel med aktier? Likheterna är relativt många samtidigt som det skiljer relativt mycket mellan dessa två. Väljer ni att satsa på valutahandel så kommer här lite bra information om detta.

Som med det mesta så är det alltid en fördel att vara påläst och skaffa sig den kunskap som är så viktigt innan man börjar med antingen aktiehandel eller valutahandel.

Som vi skrev i ingressen så skiljer det inte allt för mycket mellan valuta- och aktiehandel. Framförallt så sker förändringarna hos en aktie snabbare än valutor. Kursrörelsen för en valuta kan vara långsam och detta innebär att det i princip är onödigt att småsparare handlar med valuta.

I stora drag säger man att man handlar i valutapar, alltså man köper och säljer valutor i par. Det är inte detsamma som att gå in på ett växlingskontor och växla till sig en summa i annan valuta för att sedan växla tillbaka. Det man gör är att man väljer att exempelvis köpa US dollar i förhoppningen att den gå upp eller ner gentemot den Svenska kronan.

Det som det handlar om är att man belånar ett belopp som man är villig att satsa. Vi säger att du vill investera 10.000 svenska kronor i valutahandel. Man väljer då att belåna denna summa i 6 gånger pengarna, då blir satsningen alltså 60.000 kronor. Blir detta en lyckad satsning och du säljer tillbaka din valuta så blir din förtjänst då du betalat det som belånats.

En väg in i fastighetsbranschen

Som företag så kanske du äger den fastighet som ni befinner sig i, att utöka ert fastighetsinnehav kan vara en bra affär. Fastigheter är något som står sig och kan vara lönsamt i längden, att hyra ut kontor och lokaler till andra företag kan vara ett bra extra ben att stå på.

Om det är så att ert företag börjar ha ett par fastigheter så kan det vara lönande att ha ett par personer anställda som sköter om dessa fastigheter. Många gånger så är det ett löpande underhåll som behöver göra och det kan vara snöskottning på vintern och gräsklippning sommartid som gör att att ett par personer har sysselsättning året om som fastighetsskötare.

Om det är så att ni håller på att renovera er egna fastighet eller andra fastigheter som ni äger så kan ni med fördel kolla in BB Gruppen som säljer lås, säkerhet, beslag och inredning till offentliga lokaler. Om ni är i behov av dörrautomatik så är det dit ni ska vända er. BB Gruppen finns från Kiruna i norr till Malmö i söder så leta upp en representant i närheten där ni befinner er.

Att hålla lokaler och fräsch gör det enklare att hyra ut och behålla befintliga hyresgäster. Se till att försöka tillgodose hyresgästerna önskemål om något som de önskar förändra för att den verksamhet de bedriver kan förbättras. En nöjd hyresgäst betalar sig i längden. Även värdet på fastigheten håller sig med ett regelbundet underhåll och eventuella förbättringar.

Är du privatperson och vill ha en del av fastighetskakan kan du köpa en fastighet och bli en egenföretagare på sidan av ditt vanliga jobb. Har du tur i branschen kan detta bli din nya karriär. Börja med att köpa en fastighet i ett område du är familjär med och beräkna noga vad du kommer att ha för utgifter och inkomster. Det kanske inte är den bästa idén att köpa en fastighet som behöver nytt tak eller stambyte inom ett år, om du inte har kapital att investera i renoveringen. Se också till att du har tid att lägga ned på fastigheten, om du inte har råd att anställa en fastighetsskötare är det du som blir ringd när fönster går sönder, brandvarnare behöver bytas och hyresgästerna får problem med el eller vatten.

Att stärka företaget

Att stärka företag kan man göra på många sätt. Det kan vara ekonomisk styrka som gör att företaget kan utvecklas åt det håll man önskar. Men utan duktiga anställda så kanske det inte går lika bra. Ett grymt team som arbetar för företaget kan vara en förutsättning för de framgångar som företaget går igenom.

Att som anställd hitta den arbetsglädje som behövs för att utföra sitt yttersta för att företaget ska lyckas på alla fronter är viktigt. Man kan inte göra något halvhjärtad, eller det kan man men det ger inga resultat. Vill man åstadkomma en förändring så gäller det att alla arbetar mot samma mål och att man hjälper varandra och företaget att nå det mål som man satt upp.

Det kan vara bra att anlita någon utifrån som kommer och hjälper till med teambuilding för att skapa en skön känsla i gänget. Att bygga ett starkt lag är något som konstant måste arbetas med, vi tar ett hockeylag som exempel. Där jobbar alla mot målet att pucken ska in i kassen, även målvakten som står längst bak kämpar för laget. Det tränas ständigt för att laget ska bli bättre.

Ett arbetslag där det finns arbetsglädje och alla arbetar mot samma mål kommer att nå framgång och det kommer att bli ett starkt företag med stärkta anställda. Alla har vi olika förutsättningar och det gäller att alla får utnyttja sin kapacitet inom företaget. Får man använda sina talanger så ökar positiviteten.

Företagets kick-off

En kick-off med företaget kan vara en bra start på ett nytt verksamhetsår eller liknande. Det kan vara fråga om att få vara tillsammans med olika avdelningar på företaget och under några dagar få lära känna varandra bättre.

Det kan vara företagets ledning som satt ihop dagarna som både kan innehålla trevligheter och allvar som exempelvis kvartalsrapporter eller mål som ska uppnås under nästa verksamhetsår. Vanligtvis så rullar arbetet på och det kan stärka arbetslaget med lite lättsammare underhållning och goda middagar. Man får också tid att sitta och prata om annat än arbete med sina kollegor vilket kan stärka arbetslaget.

Låt inte det bli dagar med otaliga power-point presentationer utan planera dagarna väl så att alla kan känna sig delaktiga på något sätt. Man kan eller bör ställa sig fråga vad kick-offen leda till och om varje aktivitet som görs finns med som en röd tråd i det hela. Har varje medarbetare förstått syftet med företagets kick-off? Se till att de aktiviteter som anordnas hjälper medarbetarna att bli fokuserade på sina uppgifter.

Det kan finnas en risk att det enda som man tycker var höjdpunkten under dagarna var de middagar som bjöds på, och allt annat var var bara några punkter i planeringen som man var tvungen att deltaga i. Planeringen av företagets kick-off är viktig och det finns inspiration att hämta från Internet om man vill veta mer om att anordna en kick-off. Delar av denna text är inspirerad från denna artikel.