Dags att sälja företaget

Det kan komma en tid då försäljning av företaget är den bästa lösningen. Oavsett om det är för att man vill gå vidare med nya erfarenheter eller dra sig tillbaka så finns det några aspekter som det kan vara värt att tänka på.

När du bestämt dig för att sälja så tänk då på att sköta det lite diskret till en början. Öppenhet är bra i vissa fall men så länge man inte har en affärsuppgörelse klar så bör man inte berätta för mycket. Man vill inte att personalen ska börja oroa sig, säga upp sig och skapa oroligheter i företaget som i slutändan skapar negativitet och skrämmer potentiella köpare. Det är bra att ha några av dina nyckelpersoner kvar åtminstone i början av övergången, så inkludera dessa men försäkra dig om att de också sköter det diskret tills du vill offentliggöra affären.

Däremot så ska du inte glömma bort personalen, de är viktiga för ditt företag och de har alla på något sätt bidragit till din framgång. Det kan hända att du vill jobba med några av dem framöver också så uppmärksamma dem och prata med dem var för sig innan allt är klart och se till att de får så bra villkor som möjligt i affärsöverlåtelsen. Du har en viss makt som säljare och kan skriva in olika klausuler om de anställdas löner, arbetsvillkor eller bonusar och se till att de blir omhändertagna.

Till sist så se till att allt händer under en övergångsperiod, lämna inte över direkt utan genomför de förändringar som krävs successivt. Du vill att företaget ska fortsätta vara stabilt och framgångsrikt även med den nya ägaren.

 

Positiv utveckling för företaget

Har ni det angenäma problemet att det är en positiv utveckling för företaget och att ni klarar inte av att leverera med befintlig arbetsstyrka. Med en utveckling som gör att företaget växer så kommer ett antal angenäma bekymmer för företaget att ta tag i, vi kommer att ge dig tips på saker som kan vara bra att tänka på i det läget.

Beroende på hur pass mycket företaget har vuxit den senaste tiden så blir åtgärderna där efter, det kanske fungerar att flytta om i lokalerna och trycka ihop arbetsplatser så man får in ett par till. Kanske det är så att ni är i behov av att skaffa större för att få plats med alla.

Att utvecklas och växa som företag är intressant, det finns ju inga universallösningar som passar alla sorter och former av verksamheter, vad man däremot vet är att planering är viktigt och att alla är medvetna om de förändringar som kommer att ske på företaget. Vid flytt till större lokaler så krävs det en hel del planering för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Tillsätt gärna en grupp med personer i företaget som får så tidigt som möjligt vara med i planeringen av flytten, detta gör att fler blir engagerar sig och den gruppen kan i sin tur delegera ut uppgifter till andra i företaget. Det är som sagt en hel del som ska tänkas på vid en flytt, adressändring, flytt av telefonabonnemang med mera.

Teambuilding

Teambuilding har under många år varit på agendan hos de stora företagen och idag är det väl få som inte har hört själva ordet. Men det är kanske färre som faktiskt vet vad det innebär eller varför man bör ägna sig åt teambuilding på företaget.

Tyvärr har teambuilding fått dåligt rykte då det på senare år har använts som en sorts ursäkt, främst för tjänstemän inom kommunal-, landstings- och statlig sektor, för att slösa med skattebetalarnas pengar på storslagna så kallade teambuilding-utbildningar som i många fall bara varit rena nöjesresor. I de flesta av dessa fall har inslagen av teambuilding varit mycket sparsamma och resan har istället gått ut på att roa sig så mycket som möjligt på skattebetalarnas bekostnad.

Men bortsett från avarterna, vad är egentligen teambuilding och hur kan det hjälpa just dina medarbetare att prestera bättre? Kort kan man beskriva teambuilding som en process där medarbetarna lär sig att samarbeta bättre och som stärker lagandan. Det finns många olika aktiviteter som faller under kategorin teambuilding. Det kan handla om så vitt skilda saker som att delta i olika typer av idrottstävlingar eller att anordna kurser på arbetsplatsen till övningar som är direkt inriktade på att stärka lagandan och få arbetslaget att samarbeta som ett team.

Det finns även företag som specialiserat sig på området teambuildning. De erbjuder utbildningar som ger långvariga resultat och ger därför ett paket av övningar och föreläsningar som är anpassade just för det aktuella företaget.

Poängen är att få medarbetarna att reflektera över sin situation och sitt agerande, något som man inte åstadkommer med rena nöjesaktiviteter utan som kräver medvetna övningar i lugn och ro. Dessa företag ger även verktyg som fungerar på längre sikt med målet att arbetet ska fortsätta även efter det att utbildningstillfället har passerat.

Marknadsföring på nätet

marknadsföring_215934253

Att marknadsföra ett företag online jämfört med vanlig marknadsföring är väldigt annorlunda då man måste anpassa sig efter dagens digitala medier och liknande kanaler för att kunna nå ut till folk. Marknadsföring online är dock ett väldigt effektivt om man gör det på rätt sätt då man kan nå ut till många människor på en kort tid. I texten nedan så kan man hitta några bra tips på hur man kan marknadsföra sitt företag på nätet.

Det klassiska marknadsförings knepet är att använda sig av sociala medier som till exempel facebook och twitter för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna nå ut till folk. Att skapa ett konto på dessa sidor är också helt gratis vilket gör det till ett bra alternativ om man inte har så stor budget.

Ett annat sätt att annonsera för ditt företag är att betala folk för att posta annonser om ditt företag på deras sajter. Detta marknadsförings sätt brukar ofta kallas affiliatenätverk och är ett av de mest effektiva sätten att marknadsföra ett företag online.

När man väl har fått ett par kunder så kan det snabbt skapas en dominoeffekt som gör att allt fler och fler väljer att testa ditt företag och om de är nöjda så kan du nog lita på att de kommer att sprida vidare dem informationen till andra potentiella kunder.

 

Positivt med växande företag

growing businessVisst är det positivt när ett företag växer och det går bra. Det man bör fråga sig som företagare är varför man vill att företaget ska växa, är det pengarna eller för att stärka sin position inom den bransch man verkar. Finns ambitionen hos dig som företagare och vad anser de anställda?

Det är en del frågor som man bör ställa sig som företagare innan man börjar jobba mer aktivt för att få företaget att växa. Man bör skapa en tillväxtplan så att man har koll på hur företaget ska växa, finns det risker med att företaget växer och hur ska tillväxten finansieras. Genom att följa en tillväxtplan så kan du som företagare styra mot en tillväxt istället för att det blir slumpmässig tillväxt. För företaget en sund tillväxt så blir det stabilare och kommer att växa bara på grund av stabiliteten.

Ett företag som växer kräver sin personal och det blir garanterat nyanställningar, har man inte en fungerande HR-avdelning så är det i detta läget bra att få en fungerade avdelning för sina anställda. Med mer personal så krävs det mer av företagets ledare och ledning, det krävs också mer motivation och att de anställda är med och bidrar till företagets tillväxt.

Vikten av att specialisera sig

expert

Som företagare så är det lätt att man drömmer stort. Att man försöker erbjuda för många produkter och tjänster, för snabbt. Förutom att det fördelar dina resurser och gör det svårare att kunna prestera bra inom alla områden så innebär det även försvåring i kommunikationen och kan förvirra potentiella kunder.

Nischmarknad

Som nytt företag så finns det en stor fördel i att vara en stor fisk i en liten damm, snarare än att vara en liten fisk i en stor. Det är alltså bättre att rikta in sig på och dominera ett litet område av marknaden, en nisch, där man har mer än tillräckligt med resurser istället för att försöka tackla ett större område av marknaden där det inte är lika säkert att man har det som krävs. Små marknader är dock inte alltid så små, mycket tack vare internet.

Internet ger nya möjligheter

Idag finns det nya möjligheter att hitta kunder. Inte längre är du bunden till den lokala marknaden. Istället kan du arbeta mot hela landet via internet och dessutom marknadsföra dig på mycket mer riktade sätt. Genom att synas på sajter och forum inom din nisch så når du direkt dina potentiella kunder. Även marknadsföring genom sökmotorer låter dig träffa specifika sökord och dessutom vara synlig i precis de skedet när de söker efter din produkt eller tjänst. Detta är dessutom något som fungerar inte bara på den Svenska marknaden utan även internationellt vilket ger en enormt möjlighet att öka sin försäljning.

Många exempel

Specialisering är inte något nytt och är något som kan fungera inom alla områden. Inom juridiken har specialisering länge varit viktigt. Hallqvist & Jansson kallar till exempel sig själva för bostadsjuristerna och hanterar alla typer av bostadsfrågor. Detta ger dem en möjlighet att vara fokuserade i sin kommunikation, något man märker på deras sajt. All text och alla bilder som finns på förstasidan är relaterade till och beskriver deras specialisering.

Även bland utvecklare är det viktigt att specialiserade sig. På ComputerSwedens lista över sveriges bästa utvecklare så ser man klart att de flesta har ett klart fokus både när det kommer till vilka språk de fräst använder men även vilka verksamhetsområden de arbetar inom.

 

 

Att styra verksamheten i rätt riktning

business

När man bedriver affärsmässig verksamhet så krävs det att man som företagare går åt rätt håll, att utveckla sitt företag och att styra verksamheten i rätt riktning. Man måste vidta åtgärder som gör att företaget ska uppnå ett resultat som är positivt.

Ett företag som inte utvecklas riskerar att stagnera och försvinna efter en period, det måste finnas en ständig process i utvecklingen. Detta är viktigt för företaget och dessa överlevnad. Det finns säker företag som inte utvecklas som överlever, men vi tror de är få. Det gäller att hitta sin form av utveckling, att skapa en bra verksamhetsstyrning i sin affärsutveckling gör att företaget blir stabilt och väl rustat för framtiden. Man ser till att skaffa sig de rätta verktygen för att utveckla sitt företag på bästa sätt.

Det finns möjlighet att ta in externa konsulter som hjälper dig som företag att få ordning på affärsutveckling och detta med verksamhetsstyrning och det kan vara bra att ta in någon utifrån som med andra ögon och annan erfarenhet hjälper till att styra upp detta. Du är expert på ditt företag och konsulten är expert på att se lösningar som du kanske inte alltid ser. Tillsammans så kan ni se till att företaget utvecklas och styrs åt det håll du vill som företagare. Hitta gärna andra företagare att diskutera med och få andras synpunkter på hur de löst olika saker i sitt företag.

Mentorskap

Mentorskap

Att skaffa sig en mentor innebär att man vill utveckla sig själv som person och medarbetare, med mentorskap så innebär det att stödja och uppmuntra adepten och vara en förebild för den personen. Som mentor så får du dela med dig av det du varit med om och det du lär dig.

Mentorskap: Mentor

Som mentor så kanske du varit chef ett tag och lärt dig mycket under de år som du arbetat som chef och har mycket att delge din adept. Det finns mentorsprogram som finns att tillgå hos bland annat Anders & Dorsch som marknadsför olika typer av program, för dig som är VD eller sitter i någon styrelse. Det finns också mentorsprogram för dig som är projektledare eller specialist, det finns program för mentorskap som passar alla.

När man har rollen som mentor är det väldigt mycket som ligger på ens axlar. Man förväntas vara duktig på sitt område, till att börja med, men man måste även ha en förmåga att förmedla dessa kunskaper på ett pedagogiskt vis och veta hur man stöttar en person i alla skeden av mentorskapet man ingått i.

Mentorskap: Adept

Som adept så kan du ha mycket att lära av din mentor, erfarenheter som har vuxit fram under åren som gått. genom regelbundna samtal och träffar så får ni bygga upp en relation och den största poängen med att mötas som adept och mentor är att utbyta erfarenheter, så det är inte bara mentorn i mentorskapet som ska bistå med erfarenheten utan det är lika viktigt att båda ger och tar i mentorskapet. Du hittar en bra guide på chef.se som tar upp hur ett mentorskap ska genomföras.

Det kan ibland kännas som en stor press att vara adept i ett mentorskap. Man förväntas utvecklas i en viss takt och lära sig allt som tilldelas en. Men att vara adept är också att ha en person som kan stötta en i denna utveckling och förhoppningsvis vill en mentor inget annat än adeptens bästa och är alltid motiverad att hjälpa denna att lösa problem och utveckla sina färdigheter.