Automatiserad produktion

Samhället blir allt mer automatiserat i många avseenden. Ett område där vi dock länge har förlitat oss på automatisering är produktion av varor. Mängder av fabriker har sedan länge tillbaka haft anläggningar där väldigt mycket sköts av maskiner.

Produktivitet är väldigt viktigt att hålla reda på vid automatiserad produktion. Trots att maskiner idag arbetar med hög precision och efter de programvaror som styr dem, finns det ofta sätt att förbättra produktiviteten på ett sätt eller annat.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett av de främsta koncepten inom automation idag och är något som har applicerats på många arbetsplatser där maskinerna har väldigt viktiga roller. Det finns idag mycket avancerad och användbar programvara som kan hjälpa företag att se exakt var det kan finnas problem som behöver åtgärdas.

Det kan exempelvis vara att maskinerna inte körs i optimal hastighet, att mängden varor som måste omarbetas eller göras om helt är på tok för hög, eller att maskinerna inte kan användas under hela den förväntade tiden. Allt detta tillsammans ger sedan ett mätvärde som visar på hur effektivt automatiseringen faktiskt fungerar.

Som tiden går är detta något som blir allt mer viktigt för många företag då fler och fler vänder sig till automatisering i större och större utsträckning.