Bli en bra public bid manager

shutterstock_247372510

En public bid manager har en väldigt viktig roll i större organisationer som håller i stora projekt inom den offentliga sektorn. De ska hitta bra upphandlingsmöjligheter, identifiera den potentiella kundens behov och förutsättningar samt skapa ett bud som har goda chanser att gå igenom.

För att kunna göra detta så behöver man ha stor kännedom om en mängd olika saker, som exempelvis de tekniska aspekterna av projektet, hur upphandlingar fungerar och framför allt vad den egna organisationen klarar av att genomföra på ett bra sätt. En bra public bid manager inser fort att det inte går att göra allt detta själv. Genom att skapa ett kompetent team blir det möjligt att täcka alla delarna på ett bättre sätt och skicka in en attraktiv offert i tid.

Att bli en bra public bid manager ställer stora krav på dig som person. Det är inte bara själva kunskapen kring projektet och de olika delarna av en upphandling som är viktig, något som är minst lika avgörande är förmågan att hantera gruppen som hjälper dig. För en del personer faller ledarskapet naturligt, men det gäller naturligtvis inte alla.

Det finns många sätt att bli en bättre public bid manager, och ett av de bästa är öka sin kunskap genom olika utbildningar och föreläsningar. Det kan handla om att lära sig mer om hur man leder en grupp på ett effektivt sätt eller lägger upp och utvecklar strategier. Men det kan också innebära att helt enkelt hitta och lära sig om nya verktyg och program som kan hjälpa till i arbetet.

Offentliga upphandlingar är en stor och viktig del av många företags verksamhet. Det är inte så konstigt, det finns nämligen mycket pengar att hämta här. Som en public bid manager fyller du en viktig roll i företaget så det gäller att du aktivt arbetar för att förbättra dina förmågor, både för din egen och dina kollegors vinning.