Spännande och användbara innovationer

I Sverige finns en lång tradition av att uppfinna och hitta nya lösningar på problem. Uppfinningar finns ofta i innovativa miljöer där man identifierar problem och där man vill finna lösningar på dessa. Det betyder att innovationer inte alltid är det samma som uppfinningar utan de kan också vara lösningar på andra problem.

Smarta lösningar

Ett företag som sysslar mycket med innovativa lösningar är Rosén Innovation. Företaget sysslar med att lösa problem inom flyg och båt. Här finns det stora risker när stora fordon är involverade, samt att man vill behålla livslängden på fordonen. Detta har gett upphov till en värld av innovation inom skydd och ergonomi. Vill du veta mer om det kan du klicka dig vidare här.

I ett vidare perspektiv

Trots att Sverige är ett litet land har många lösningar skapats som gjort avtryck i hela världen. Just nu pågår en omställning till en cirkulär ekonomi i Sverige. Det har skett genom ett regeringsbeslut vilket har uppmärksammats i hela västvärlden. Det syftar till att göra Sverige fossilfritt fram till år 2030.

Alla drar åt samma håll

För att nå målet ett fossilfritt Sverige 2030 måste alla dra åt samma håll. En organisation som har uppdraget att samordna och genomföra olika projekt inom miljöarbete är Vinova. På deras hemsida finns en rad olika projekt och innovationer beskrivna och förklarade.