Dags för julgåvorna

Julen innebär för många företagare en del presenter. Dels till medarbetarna men också till vissa av de trogna kunderna. Även om detta kan bli lite kostsamt så är det många gånger uppskattat och en glad överraskning att få ett paket som visar uppskattningen för det gångna året.

När det kommer till gåvor för kunder så är det en bra idé att anlita företag som sysslar med profilprodukter, profilfabriken.com är en av aktörerna som du kan använda dig av. Genom att ta lite hjälp så kan du lättare hitta rätt typ av produkt inom din budget. Det är inte en dum idé att vara så generös som man har möjlighet till, det handlar nästan om lite allt eller inget. Antingen en symbolisk gåva såsom en chokladask eller något lite mer påkostat med kvalitet. Det är just detta som profilbutikerna är duktiga på att hjälpa dig med.

När det kommer till gåvor till personalen så är det inte ett måste att ge något med företagets logga på. Även om det självklart kan vara lockande att sprida sitt varumärke så är det inte alltid lika uppskattat att få reklammärkta gåvor och inte sällan blir dom inte använda i den utsträckningen som man kan önska. Så istället för att lägga dyra pengar på saker som ska damma eller säljas på loppis så finns det andra alternativ som kan bli mycket uppskattade. Kanske kan ni ha ett mer påkostat julbord med övernattning istället för presenter. Vissa företag väljer till och med att skänka pengarna till välgörenhet istället, men då är det inte sällan något som personalen också vart med och godkänt. Men vill du ändå ge en traditionell julgåva så finns numera presentkortsföretag som är inriktade på företagsgåvor. Med presentkortet kan personalen välja sin egen gåva i en specifik e-handel.

Att satsa på valutahandel

Vilka skillnader finns det mellan valutahandel och handel med aktier? Likheterna är relativt många samtidigt som det skiljer relativt mycket mellan dessa två. Väljer ni att satsa på valutahandel så kommer här lite bra information om detta.

Som med det mesta så är det alltid en fördel att vara påläst och skaffa sig den kunskap som är så viktigt innan man börjar med antingen aktiehandel eller valutahandel.

Som vi skrev i ingressen så skiljer det inte allt för mycket mellan valuta- och aktiehandel. Framförallt så sker förändringarna hos en aktie snabbare än valutor. Kursrörelsen för en valuta kan vara långsam och detta innebär att det i princip är onödigt att småsparare handlar med valuta.

I stora drag säger man att man handlar i valutapar, alltså man köper och säljer valutor i par. Det är inte detsamma som att gå in på ett växlingskontor och växla till sig en summa i annan valuta för att sedan växla tillbaka. Det man gör är att man väljer att exempelvis köpa US dollar i förhoppningen att den gå upp eller ner gentemot den Svenska kronan.

Det som det handlar om är att man belånar ett belopp som man är villig att satsa. Vi säger att du vill investera 10.000 svenska kronor i valutahandel. Man väljer då att belåna denna summa i 6 gånger pengarna, då blir satsningen alltså 60.000 kronor. Blir detta en lyckad satsning och du säljer tillbaka din valuta så blir din förtjänst då du betalat det som belånats.

Att styra verksamheten i rätt riktning

business

När man bedriver affärsmässig verksamhet så krävs det att man som företagare går åt rätt håll, att utveckla sitt företag och att styra verksamheten i rätt riktning. Man måste vidta åtgärder som gör att företaget ska uppnå ett resultat som är positivt.

Ett företag som inte utvecklas riskerar att stagnera och försvinna efter en period, det måste finnas en ständig process i utvecklingen. Detta är viktigt för företaget och dessa överlevnad. Det finns säker företag som inte utvecklas som överlever, men vi tror de är få. Det gäller att hitta sin form av utveckling, att skapa en bra verksamhetsstyrning i sin affärsutveckling gör att företaget blir stabilt och väl rustat för framtiden. Man ser till att skaffa sig de rätta verktygen för att utveckla sitt företag på bästa sätt.

Det finns möjlighet att ta in externa konsulter som hjälper dig som företag att få ordning på affärsutveckling och detta med verksamhetsstyrning och det kan vara bra att ta in någon utifrån som med andra ögon och annan erfarenhet hjälper till att styra upp detta. Du är expert på ditt företag och konsulten är expert på att se lösningar som du kanske inte alltid ser. Tillsammans så kan ni se till att företaget utvecklas och styrs åt det håll du vill som företagare. Hitta gärna andra företagare att diskutera med och få andras synpunkter på hur de löst olika saker i sitt företag.

Kunder inom offentliga sektorn.

Striking deal

Den offentliga sektorn upphandlar varje år för enorma summor från skattemedel. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt med skattemedlen sker offentliga upphandlingar.

Den offentliga upphandlingen kan liknas vid en process där myndigheterna ser till att skattebetalarna får ut mest av den skatt de betalat in. Det är en process där inköp av tjänster och varor görs utav Sveriges kommuner och landsting. Syftet med offentlig upphandling är att alla som vill göra affärer med den offentliga sektorn behandlas lika.

I Sverige regleras den offentliga upphandlingen utav Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den reglerar de offentliga inköpen och gäller för Sveriges kommuner, landsting och övriga myndigheter. Lagen kom till för att en kommun bäst ska kunna hushålla med de skattemedel medborgarna betalat in. Detta gör det möjligt för alla företag att konkurrera och leverera både varor och tjänster, alla företag behandlas lika utan diskriminering och sker med öppen upphandling. Vid upphandlingar gäller proportionalitetsprincipen där krav och villkor anges i proportion till det som upphandlas.

Reglerna kring offentlig upphandling bygger på ett EU-direktiv och är i princip likadant inom hela EU.

Det betyder att myndigheten inte får vara lojal mot sitt eget lands leverantörer. Det hela ska ske rent affärsmässigt och grundas på vilken som kan leverera eller erbjuda det bästa varan eller tjänsten mot det lägsta priset.

Grundtanken bygger på öppenhet och att kunna se objektivt på varje enskilt företag.

Tröskelvärdet har olika regler beroende på om värdet över- eller understigen värdet vid upphandling av tjänst eller vara, myndigheten måste beräkna det totala värdet vid varje enskilt uppköp. Därefter kontrollera vad som gäller utifrån om det över- eller understiger tröskelvärdet.  Tröskelvärdet är gemensamt för hela EU. Tröskelvärdet utgår från Euro och revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA (Government Procurement Agreement). Om medlemslandet inte har euro som valuta så omvandlas och fastställs det i landets egen valuta.

Skapa affärsnytta

customer-salesman-saleswoman-clothes

Affärsnytta är inget som vi direkt kan mäta i exempelvis vad en investerad krona ger tillbaka. Det är istället ett långsiktigt arbete som involverar hela företaget.

Meningen med verksamheten är att skapa och behålla kunder. För att göra det måste hela företaget vara inriktat på att vara en kundorganisation: alla från växeln till verkstaden har betydelse för att du ska hitta nya kunder och behålla dem. Det här är något som ibland är lättare att åstadkomma genom att en oberoende part granskar verksamheten. Konsultfirman AddQ har specialiserat sig på just det här och arbetar med att hjälpa företag att effektivisera och skapa affärsnytta.

Men är inte det främsta syftet att tjäna pengar?

Nej. Naturligtvis ska ditt företag vara lönsamt och generera en vinst (sedan du gått igenom uppstartfasen), men det är inte syftet. Vinsten är ett resultat av att företaget lockar och behåller kunder.

Det här var ett nytt sätt att tänka för många företagsledare när det började få genomslagskraft i mitten på 1900-talet. Under de årtionden som följde vann det här nya kundorienterade synsättet alltmer över det traditionella produktorienterade. Idag finns det ingen skicklig företagsledare som ifrågasätter att syftet med företagande är att attrahera och tillfredsställa kunder.

Affärsnytta är alltså något som har en positiv inverkan på ditt företags förmåga att skapa och behålla kunder.

Skapa affärsnytta på sociala medier

Alltfler företag och organisationer arbetar idag aktivt med att vara närvarande på sociala medier. Genom de här kanalerna ökar möjligheterna att marknadsföra sig, men framförallt att få en närmare kontakt och dialog med kunderna. Samtidigt har det nya medielandskapet ställt nya krav på insyn och öppenhet i företagens verksamhet och vi ser fler och fler förtroendekriser när vi alla blir nyhetsproducenter.

Det här innebär nya frågor som behöver hanteras

  • Hur påverkar utvecklingen i sociala medier företag och organisationer?
  • Behöver ansvariga för medierelationer nya kompetenser och förmågor för att möta de kommunikativa utmaningarna?
  • Eller är sociala medier en fråga som hela verksamheten bör vara med och  behandla?

Sociala medier har funnits med ett antal år, men det är främst de senaste 5-10 åren som de blivit en del av vardagen för oss alla. Hur de bäst hanteras finns det olika åsikter om, även om öppenhet och transparens hittills ser ut att fungera bäst.