Stora innovationer i Sverige

Sverige har genom åren visat sig vara ett stort land för innovationer och det finns fortfarande många som arbetar med att ta fram produkter och lösningar som kommer att kunna ha stor inverkan på oss.

Om vi tittar framåt så finns det redan idag olika lösningar som tagits fram för att förenkla och förbättra. Idag så kan vi använda oss av solens ljus och genom fiberoptik belysa inomhus långt ner i byggnader helt utan fönster. Den tekniken som tagits fram för detta ligger i framkant och är utvecklad av företaget Parans i ett FoU-samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Tittar vi tillbaka så kan vi imponeras av olika innovationer som förändrat och förenklat för oss både i vardagen men också för vårt arbetsliv. Som exempel på några av de största uppfinningarna från Sverige; Tetra Pak, Lättbetong, Sfäriska kullagret, Lidokain, Säkerhetständstickan, AGA fyren och skiftnyckeln för att nämna några. Vissa saker som uppfunnits har haft en otrolig betydelse för oss och fortfarande så använder vi oss av dessa.

Framtiden ligger där och väntar på fantastiska lösningar och vi kommer mest troligt få se ännu fler innovationer från Sverige. Det är spännande att se vad som kommer fram av allt som arbetas med och vad som kommer att göra intryck på oss. En del innovationer hamnar i glömska medans andra etsar sig fast och gör en otrolig förändring för många människor.

Hur fungerar miljötänkandet på företaget?

Att vara ett miljömedvetet företag som ser till att göra sin del är på håll något som helt enkelt förväntas idag. Och medan större företag och företag inom exempelvis industribranschen alltid kommer att ha en större inverkan med sina val, är det viktigt att varje företag tar tiden och tänker efter hur miljötänkandet fungerar på arbetsplatsen.

Ett bra första steg mot att vara ett mer miljömedvetet företag är att etablera en tydlig miljöpolicy. Detta är kort och gott ett dokument som tydliggör företagets miljöarbete och vilka förbättringar det strävar efter att uppnå.

Men det är fortfarande bara det första steget. Med intentionerna nedskrivna och klara är det nu som företaget måste tänka på hur detta arbete ska gå till och var förändringar måste ske. Det är ofta klokt att göra prioriteringar och identifiera vilka som är de viktigaste åtgärderna att göra. Men titta även efter vilka som skulle vara de enklaste att genomföra och sätt dessa i rullning så snart som möjligt.

Som sagt ovan kan ju olika företag i olika branscher ha väldigt stora skillnader på miljöarbetet. Ett företag som exempelvis arbetar med miljöfarliga ämnen kan ofta dra nytta av att ta in extern hjälp som ser till att maskineriet fungerar både felfritt och på ett miljövänligt sätt.

Ju mer arbete som Sveriges företag kan ägna åt detta, desto bättre ser framtidsutsikterna att nå Sveriges miljömål ut. Vilket är en väldigt viktig del av att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Det finns mycket arbete kvar att göra om vi nå dessa mål, och en hel del förändringar som fortfarande måste genomföras.

Flera metoder att marknadsföra sig på

Att få sitt företag att synas i olika sammanhang är viktigt ur många aspekter. Har man precis startat upp sitt företag så kan det vara än viktigare att man når ut till så många som möjligt och skapa en strategi för sitt företags marknadsföring. Det finns flera metoder att marknadsföra sig på och idag så är online marketing något som många anammar.

Skaffa ett domännamn

Det första som man bör göra som företag är att köpa sig ett domännamn. Har du redan klart vad företagsnamnet ska vara så är det helt klart en fördel att företagsnamnet även är ditt domännamn. Det ska vara enkelt att komma ihåg och vara representativt för ditt företag. Försök att undvika förkortningar då för gemene man så tar det tid innan man vet vad detta står för. Bygg en sajt som representerar ert företag och börja med att etablera den online.

Anlita kommunikationsbyrå

Använd er av en kommunikationsbyrå om ni känner att ni är i behov av hjälp med er marknadsföring. Man kan inte vara expert på allt utan man har den kunskap man har om sitt företag och kanske inte så mycket om hur man ska bedriva sin marknadsföring. genom att välja en byrå som kan detta så innebär det inte att man bara kan luta sig tillbaka och vänta på resultat. Det gäller att man engagerar sig och ser till så att sitt företag får den bästa marknadsföringen.

Använd er av sociala media

Man kan göra mycket själv som att engagera er i sociala medier och visa upp företaget där. Skapa konton på Instagram, Facebook och Youtube för att nå potentiella kunder den vägen. Här kan ni nå ut till väldigt många om allt görs på rätt sätt. Även här så kan den kommunikationsbyrå ni väljer hjälpa er med olika saker. Exempelvis skapa snygga youtubefilmer eller varför inte en podcast som ni kan dela på era sociala medier.

Att arbeta på hög höjd

Det är viktigt att tänka på säkerheten oavsett vilket arbete som utförs. Men att arbeta på hög höjd innebär en större riks än att stå på plan mark och utföra något jobb. Säkerhetstänket är helt annorlunda inom höghöjdsarbete och det gäller att man är medveten om vilka risker som finns och att man man vänder sig av säkerhetsutrustning.

Det gäller att hitta lösningar som passar för det arbete som ska utföras. Självklart så beror det på vilka arbeten som ska utföras på hög höjd och vilken säkerhetsutrustning som ska användas. Den som arbetar på hög höjd får genomgå utbildning inom  detta och det finns ett antal kurser som man kan välja bland. Det finns utbildningar som endagskurser för dig som arbetar på höjder över två meter. Genom kursen så får du en bra förståelse för de risker som finns med arbetet och vilken skyddsutrustning som ska användas. Det är viktigt att man har kunskapen om hur det är att arbeta på hög höjd, hur säkerhetsutrustning fungerar och de risker som finns.

Kraven har höjts genom åren för den som arbetar på hög höjd och förutom säkerhetsutrustning så har kraven ökats för den som ska arbeta på hög höjd. Framförallt så ska man orka med den fysiska påfrestningen som blir att befinna sig på högre höjder. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så att den som ska arbeta på hög höjd får genomgå en medicinsk kontroll och får ett utfärdat tjänstbarhetsintyg som läkaren utfärdat och ger personen rätt att arbeta på höga höjder. Kravet på läkarundersökning gäller på arbeten som är över 13 meter i exempelvis stolpar, stegar och numer även i träd för arborister.

Säkerhet på arbetsplatsen

Alla arbetsplatser arbetar mer eller mindre med säkerheten. Det är viktigt att man känner sig säker på sin arbetsplats och att företaget följer de riktlinjer och regler som finns uppsatta för just för arbetsplatsen. Det ser ju olika ut för ett verkstadsgolv jämfört med ett kontor men alla har ett krav att arbetsmiljön ska vara av god kvalitet.

Det är viktigt att man tillsammans på en arbetsplats skapa en säkerhetskultur som gör att det ständigt förbättras på en arbetsplats. Med gemensamma krafter så byggs en god arbetsmiljö upp. Det bör pratas om värderingar och våra attityder lika väl som att köpa in hjärtstartare och annat till företaget som är viktigt för säkerheten. Är man medveten om de risker som kan uppstå på en arbetsplats så är det enklare att förebygga och minska de risker som kan uppstå. Om något uppstår som en anställd upplever vara osäkert så ska detta genast åtgärdas på ett sätt som gör det hela säkrare.

Om det finns risk för olyckor på en arbetsplats så gäller det att man arbetar förebyggande med detta. Det är klart att man ska kolla upp vad som kan tänkas orsak en olycka men också arbeta på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor. Det gäller att man har ett säkerhetstänk i sin verksamhet som en självklar del. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar men också de som arbetar inom företaget som skapar en god arbetsmiljö. Det är mycket som kan räknas in på ett företag som gör att det blir en säker arbetsplats att arbeta på.

Vem har tillgång till vad på företaget?

På ett företag kan det ibland vara viktigt att se över vem som faktiskt har tillgång till vad. Och medan det finns lösningar för det mesta gäller det att hitta den som passar företaget och dess anställda bäst.

När det kommer till saker som tillgång till data är detta något som i regel kan skapas väldigt enkelt med olika sorters användare. I många fall kan man specificera vilket typ av konto anställda har och därmed vilken behörighet de har i olika system. Speciellt noga måste man vara med så kallade administratörsrättigheter då dessa personer ofta har full tillgång till hela systemet och kan även göra förändringar i det. Och även om personer inte nödvändigtvis skulle göra medvetna förändringar av kritiska system ökar man alltid risken för olyckor om dessa rättigheter inte är begränsade till en eller ett fåtal personer.

Tillgång till vissa delar av en lokal blir dock något som kräver speciella installationer. Passersystem som kodlås eller upplåsning med elektroniska brickor är vanliga alternativ och kan ofta se till att endast behöriga har tillgång till dessa områden. Nycklar är självklart ett alternativ också, och något många fortfarande använder. Det gäller att identifiera vilken lösning som är den mest logiska för situationen och sedan välja den.

Att hitta rätt personal till företaget

Som företag så kan det ha sin svårigheter när man ska rekrytera och anställa ny personal till företaget. Det är en stor investering med anställning och man vill gärna att det ska bli rätt när man företaget ska utöka personalstyrkan.

Vilka behov har företaget

Det första som företaget behöver göra är att kartlägga vad det man är i behov av. Försök skiva ner en kravspecifikation på den tjänst som ska utlösas. Med detta så kan det underlätta att jämföra mot de som kommer att söka tjänsten. Det finns ett antal olika rekryteringstester som man kan ta hjälp av för att skapa sig en bättre bild över de sökande. Som företag så vill man känna sig så säker som möjligt när man rekryterar någon och genom att få så mycket information som möjligt om den sökande kan underlätta vid urvalet och vem man ska välja.

Ta reda på så mycket som möjligt

Förvisso så kan ett CV säga mycket om den sökande. Men många gånger så kan ett personligt brev säga mycket om en person. Gör man dessutom utvecklade tester för att få än mer vetskap om de som söker till olika tjänster till företaget så får man en bättre helhetsbild än att bara läsa ett CV. genom att ta reda på så mycket som möjligt om den sökande så kan man bättre skapa sig en bild över hur den personen skulle kunna passa in i företaget som anställd. Nu har man förvisso 6 månaders provanställning att luta sig tillbaka på, men skulle det inte vara rätt så måste man ju börja om från början.

Marknadsföra företaget på mässan

En företagsmässa kan vara en väldigt unik plats att marknadsföra företaget på. Det gäller att gå in med rätt förståelse för hur mässor i allmänhet fungerar, men även just den mässa man själv väljer att närvara. Med rätt förberedelse kan mässan vara en av de viktigaste händelserna under året.

Att komma förberedd är som sagt en av de viktigaste delarna av att ta företaget till mässa. Man kommer behöva tänka på allt från hur man väljer att klä upp sig till hur montern ska utformas. Allt för att ge det bästa möjliga intrycket till besökare och andra deltagare på mässan.

Först och främst gäller det att fastslå om man ska komma dit med ett specifikt budskap och fokus på en del av verksamheten, som en tjänst eller produkt eller om man ska marknadsföra företaget som en helhet.

Tänk även på om man ska bjuda på eller ge bort något i montern. Att ha lite godis att bjuda på är standard på många mässor, men att kunna ge bort något litet med företagets namn/logo på kan också vara smart. Det finns mängder med trycksaker att välja mellan. Tänk dock på att det ska vara lätt för besökare att bära med sig som de vandrar runt på mässan.

I montern är det viktigt att tydligt visa upp företagets budskap och försäljningspunkt. Stora banderoller med tydlig text kommer att vara viktigt. Se också till att ordningen är klar, tydligt och slagkraftig.

Under en mässa är det också bäst att veta hur man hanterar både aktiv och passiv kontakt med besökare. Aktiv kontakt betyder att man talar med dem, svarar på frågor men även ställer sina egna. Passiv kontakt är för de som inte har tid att höra försäljningssnacket just nu men fortfarande vill komma i kontakt med företaget. Ett av de enklaste och mest använda metoderna för att hantera detta är att helt enkelt ha en plats där besökare kan lämna visitkort.

Hitta chef med rätt kompetens

Som företag så är det viktigt att man får rätt personer på rätt plats. Det är inte alltid enkelt att rekrytera personal till ett företag. Det är viktigt att man exempelvis hittar en chef med rätt kompetens för uppdraget. Det är många parametrar som ska stämma för att det ska bli en perfekt match för den utlysta tjänsten.

För de kanske lite mer avancerade tjänsterna som företaget behöver tillsätta så kanske det är bättre att ta hjälp från experter inom området executive search och headhunting. Framförallt så har de ett nätverk av redan tänkbara kandidater som kan fungera för ert företag. I slutändan så är det dock ni som företag som ska fatta beslutet om vilken som kan tänkas passa in för det uppdrag som erbjuds.

Även om ni som företag kan ha höga krav på den person som ska tillsättas så kan företaget inom headhunting ha än högre krav. Vilket kan passa perfekt för den tjänst som ni behöver en person till. Kompetensen är viktig och där kan det vara svårt om man själv som företag annonserar efter någon till en chefsposition. Här så kommer den erfarenhet och det nätverk av kompetenta sökande er tillgodo på ett smidigare sätt.

Vi hoppas att ni hittar den ni söker och att det blir en lyckad rekrytering. Med hjälp från experter inom området för rekrytering så vet vi att ni har en större möjlighet att hitta det ni letar efter. Lycka till!

Rent på arbetsplatsen

En ren arbetsplats är trevligare att arbeta på. Renlighet har många fördelar, oavsett om du sitter på kontor eller jobbar ute på olika arbetsplatser. Om du anser det vara stökigt på din arbetsplats så ta upp det med din närmaste chef eller arbetsmiljöombud.

Stökigare än hemma

En generell regel är att arbetsplatsen brukar vara stökigare än det egna hemmet. En anledning är att ingen vill vara den som gör allt åt hela gruppen. Det är lättare att hålla rent och diska efter sig om man ser att andra också gör det. Ingen vill vara den som plockar och diskar undan efter andra. Ett sätt att lösa detta är att dela ut arbetsuppgifter på rullande schema, ena veckan tar någon hand om att plocka ur och in i diskmaskinen medan någon annan ska gå med soporna och återvinningen.

Hälsa

En ren arbetsplats leder till bättre hälsa. Risken att smittor sprider sig såsom matförgiftning och förkylningar minskas när ytor och material rengöras kontinuerligt. Även golven behöver rengöras, mycket smuts och väta dras in under skorna. Du blir också gladare att vara i ren miljö, det påverkar humöret hos alla. Toaletterna kan vara ett stort bekymmer på arbetsplatsen, dålig hygien sprider sjukdomar. Se till att det alltid finns papper och tvål på toaletterna och anlita lokalvårdare som städar åtminstone en gång i veckan.

Verktyg

Vissa saker fungerar inte lika bra om de är smutsiga. På temporära arbetsplatser såsom byggen är det svårt att hålla verktygen och maskinerna rena under projektets gång. Som företag kan du hyra en recontainer som rengör muttrar, verktyg och ventiler. Med sköljtankar och kemitankar rengörs verktygen så de fungerar optimalt igen. Även mindre maskindelar behöver sköljas då de snabbt samlar på sig damm och smuts, deras funktion och effektivitet minskar markant när smutsen byggs upp.

Inredning

Hur arbetsplatsen är inredd kan också komma att bli en faktor när det kommer till renligheten. Olika material har olika egenskaper och somliga kräver helt enkelt mer arbete för att hålla rent. Kan man se till att arbeta mer aktivt med inredningens på arbetsplatsen och byta ut material och möbler som ökar kravet på städning och renlighet i vardagen kan man ofta gynna alla välbefinnande på företaget. Saker som heltäckningsmattor i kontorsmiljö är inte ovanligt, men en heltäckningsmatta drar åt sig en hel del smuts och damm över tiden och kan försämra luftkvaliteten om man inte håller efter den.