Hitta chef med rätt kompetens

Som företag så är det viktigt att man får rätt personer på rätt plats. Det är inte alltid enkelt att rekrytera personal till ett företag. Det är viktigt att man exempelvis hittar en chef med rätt kompetens för uppdraget. Det är många parametrar som ska stämma för att det ska bli en perfekt match för den utlysta tjänsten.

För de kanske lite mer avancerade tjänsterna som företaget behöver tillsätta så kanske det är bättre att ta hjälp från experter inom området executive search och headhunting. Framförallt så har de ett nätverk av redan tänkbara kandidater som kan fungera för ert företag. I slutändan så är det dock ni som företag som ska fatta beslutet om vilken som kan tänkas passa in för det uppdrag som erbjuds.

Även om ni som företag kan ha höga krav på den person som ska tillsättas så kan företaget inom headhunting ha än högre krav. Vilket kan passa perfekt för den tjänst som ni behöver en person till. Kompetensen är viktig och där kan det vara svårt om man själv som företag annonserar efter någon till en chefsposition. Här så kommer den erfarenhet och det nätverk av kompetenta sökande er tillgodo på ett smidigare sätt.

Vi hoppas att ni hittar den ni söker och att det blir en lyckad rekrytering. Med hjälp från experter inom området för rekrytering så vet vi att ni har en större möjlighet att hitta det ni letar efter. Lycka till!

Skogen och innovationer

I Sverige så är skogsnäringen en av det största och viktigaste näringarna som vi har. Det finns större och mindre skogsbolag som tar hand om och sköter den skog som vi så rikt har i vårt land. Under årens lopp så har denna näring utvecklats och nya innovationer kommit som gör det enklare att arbeta med den skog som finns.

Det är inte detsamma idag att arbeta i skogen som det varit tidigare, om vi tar en titt på Komatsu Forest och deras skogsmaskiner så har utvecklingen verkligen förändrat sättet att arbeta i skogen. Nu mer så är det högteknologiska maskiner som rullar ut i våra skogar som sköter ett arbeta som tidigare varit tungt och tidskrävande. Idag så sitter personer i moderna hytter och bekväma stolar med all den teknik som behövs för att sköta arbetet.

Även råvaran har fått nya användningsområden. Från att tidigare enbart bli byggnadsmaterial och papper så har skogen fått flera nya användningsområden, allt från fordonsbränsle till textilier. Man kan läsa om allt detta hos Skogsindustriernas sajt där det skrivs om innovationer från skogen. Det är spännande att läsa om vad som redan finns på marknaden och vad som kan tänkas komma fram inom en snar framtid.

Skogen är viktig för oss i Sverige och genom forskningen så kommer det säkert att komma fram mer intressanta innovationer ur skog. Vi är duktiga i Sverige på att utveckla och ta vara på det som funnits i vårt land sedan urminnes tider.

Automatiserad produktion

Samhället blir allt mer automatiserat i många avseenden. Ett område där vi dock länge har förlitat oss på automatisering är produktion av varor. Mängder av fabriker har sedan länge tillbaka haft anläggningar där väldigt mycket sköts av maskiner.

Produktivitet är väldigt viktigt att hålla reda på vid automatiserad produktion. Trots att maskiner idag arbetar med hög precision och efter de programvaror som styr dem, finns det ofta sätt att förbättra produktiviteten på ett sätt eller annat.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett av de främsta koncepten inom automation idag och är något som har applicerats på många arbetsplatser där maskinerna har väldigt viktiga roller. Det finns idag mycket avancerad och användbar programvara som kan hjälpa företag att se exakt var det kan finnas problem som behöver åtgärdas.

Det kan exempelvis vara att maskinerna inte körs i optimal hastighet, att mängden varor som måste omarbetas eller göras om helt är på tok för hög, eller att maskinerna inte kan användas under hela den förväntade tiden. Allt detta tillsammans ger sedan ett mätvärde som visar på hur effektivt automatiseringen faktiskt fungerar.

Som tiden går är detta något som blir allt mer viktigt för många företag då fler och fler vänder sig till automatisering i större och större utsträckning.

En väg in i fastighetsbranschen

Som företag så kanske du äger den fastighet som ni befinner sig i, att utöka ert fastighetsinnehav kan vara en bra affär. Fastigheter är något som står sig och kan vara lönsamt i längden, att hyra ut kontor och lokaler till andra företag kan vara ett bra extra ben att stå på.

Om det är så att ert företag börjar ha ett par fastigheter så kan det vara lönande att ha ett par personer anställda som sköter om dessa fastigheter. Många gånger så är det ett löpande underhåll som behöver göra och det kan vara snöskottning på vintern och gräsklippning sommartid som gör att att ett par personer har sysselsättning året om som fastighetsskötare.

Om det är så att ni håller på att renovera er egna fastighet eller andra fastigheter som ni äger så kan ni med fördel kolla in BB Gruppen som säljer lås, säkerhet, beslag och inredning till offentliga lokaler. Om ni är i behov av dörrautomatik så är det dit ni ska vända er. BB Gruppen finns från Kiruna i norr till Malmö i söder så leta upp en representant i närheten där ni befinner er.

Att hålla lokaler och fräsch gör det enklare att hyra ut och behålla befintliga hyresgäster. Se till att försöka tillgodose hyresgästerna önskemål om något som de önskar förändra för att den verksamhet de bedriver kan förbättras. En nöjd hyresgäst betalar sig i längden. Även värdet på fastigheten håller sig med ett regelbundet underhåll och eventuella förbättringar.

Är du privatperson och vill ha en del av fastighetskakan kan du köpa en fastighet och bli en egenföretagare på sidan av ditt vanliga jobb. Har du tur i branschen kan detta bli din nya karriär. Börja med att köpa en fastighet i ett område du är familjär med och beräkna noga vad du kommer att ha för utgifter och inkomster. Det kanske inte är den bästa idén att köpa en fastighet som behöver nytt tak eller stambyte inom ett år, om du inte har kapital att investera i renoveringen. Se också till att du har tid att lägga ned på fastigheten, om du inte har råd att anställa en fastighetsskötare är det du som blir ringd när fönster går sönder, brandvarnare behöver bytas och hyresgästerna får problem med el eller vatten.

Att stärka företaget

Att stärka företag kan man göra på många sätt. Det kan vara ekonomisk styrka som gör att företaget kan utvecklas åt det håll man önskar. Men utan duktiga anställda så kanske det inte går lika bra. Ett grymt team som arbetar för företaget kan vara en förutsättning för de framgångar som företaget går igenom.

Att som anställd hitta den arbetsglädje som behövs för att utföra sitt yttersta för att företaget ska lyckas på alla fronter är viktigt. Man kan inte göra något halvhjärtad, eller det kan man men det ger inga resultat. Vill man åstadkomma en förändring så gäller det att alla arbetar mot samma mål och att man hjälper varandra och företaget att nå det mål som man satt upp.

Det kan vara bra att anlita någon utifrån som kommer och hjälper till med teambuilding för att skapa en skön känsla i gänget. Att bygga ett starkt lag är något som konstant måste arbetas med, vi tar ett hockeylag som exempel. Där jobbar alla mot målet att pucken ska in i kassen, även målvakten som står längst bak kämpar för laget. Det tränas ständigt för att laget ska bli bättre.

Ett arbetslag där det finns arbetsglädje och alla arbetar mot samma mål kommer att nå framgång och det kommer att bli ett starkt företag med stärkta anställda. Alla har vi olika förutsättningar och det gäller att alla får utnyttja sin kapacitet inom företaget. Får man använda sina talanger så ökar positiviteten.

Företagets kick-off

En kick-off med företaget kan vara en bra start på ett nytt verksamhetsår eller liknande. Det kan vara fråga om att få vara tillsammans med olika avdelningar på företaget och under några dagar få lära känna varandra bättre.

Det kan vara företagets ledning som satt ihop dagarna som både kan innehålla trevligheter och allvar som exempelvis kvartalsrapporter eller mål som ska uppnås under nästa verksamhetsår. Vanligtvis så rullar arbetet på och det kan stärka arbetslaget med lite lättsammare underhållning och goda middagar. Man får också tid att sitta och prata om annat än arbete med sina kollegor vilket kan stärka arbetslaget.

Låt inte det bli dagar med otaliga power-point presentationer utan planera dagarna väl så att alla kan känna sig delaktiga på något sätt. Man kan eller bör ställa sig fråga vad kick-offen leda till och om varje aktivitet som görs finns med som en röd tråd i det hela. Har varje medarbetare förstått syftet med företagets kick-off? Se till att de aktiviteter som anordnas hjälper medarbetarna att bli fokuserade på sina uppgifter.

Det kan finnas en risk att det enda som man tycker var höjdpunkten under dagarna var de middagar som bjöds på, och allt annat var var bara några punkter i planeringen som man var tvungen att deltaga i. Planeringen av företagets kick-off är viktig och det finns inspiration att hämta från Internet om man vill veta mer om att anordna en kick-off. Delar av denna text är inspirerad från denna artikel.

Teambuilding

Teambuilding har under många år varit på agendan hos de stora företagen och idag är det väl få som inte har hört själva ordet. Men det är kanske färre som faktiskt vet vad det innebär eller varför man bör ägna sig åt teambuilding på företaget.

Tyvärr har teambuilding fått dåligt rykte då det på senare år har använts som en sorts ursäkt, främst för tjänstemän inom kommunal-, landstings- och statlig sektor, för att slösa med skattebetalarnas pengar på storslagna så kallade teambuilding-utbildningar som i många fall bara varit rena nöjesresor. I de flesta av dessa fall har inslagen av teambuilding varit mycket sparsamma och resan har istället gått ut på att roa sig så mycket som möjligt på skattebetalarnas bekostnad.

Men bortsett från avarterna, vad är egentligen teambuilding och hur kan det hjälpa just dina medarbetare att prestera bättre? Kort kan man beskriva teambuilding som en process där medarbetarna lär sig att samarbeta bättre och som stärker lagandan. Det finns många olika aktiviteter som faller under kategorin teambuilding. Det kan handla om så vitt skilda saker som att delta i olika typer av idrottstävlingar eller att anordna kurser på arbetsplatsen till övningar som är direkt inriktade på att stärka lagandan och få arbetslaget att samarbeta som ett team.

Det finns även företag som specialiserat sig på området teambuildning. De erbjuder utbildningar som ger långvariga resultat och ger därför ett paket av övningar och föreläsningar som är anpassade just för det aktuella företaget.

Poängen är att få medarbetarna att reflektera över sin situation och sitt agerande, något som man inte åstadkommer med rena nöjesaktiviteter utan som kräver medvetna övningar i lugn och ro. Dessa företag ger även verktyg som fungerar på längre sikt med målet att arbetet ska fortsätta även efter det att utbildningstillfället har passerat.

Att styra verksamheten i rätt riktning

business

När man bedriver affärsmässig verksamhet så krävs det att man som företagare går åt rätt håll, att utveckla sitt företag och att styra verksamheten i rätt riktning. Man måste vidta åtgärder som gör att företaget ska uppnå ett resultat som är positivt.

Ett företag som inte utvecklas riskerar att stagnera och försvinna efter en period, det måste finnas en ständig process i utvecklingen. Detta är viktigt för företaget och dessa överlevnad. Det finns säker företag som inte utvecklas som överlever, men vi tror de är få. Det gäller att hitta sin form av utveckling, att skapa en bra verksamhetsstyrning i sin affärsutveckling gör att företaget blir stabilt och väl rustat för framtiden. Man ser till att skaffa sig de rätta verktygen för att utveckla sitt företag på bästa sätt.

Det finns möjlighet att ta in externa konsulter som hjälper dig som företag att få ordning på affärsutveckling och detta med verksamhetsstyrning och det kan vara bra att ta in någon utifrån som med andra ögon och annan erfarenhet hjälper till att styra upp detta. Du är expert på ditt företag och konsulten är expert på att se lösningar som du kanske inte alltid ser. Tillsammans så kan ni se till att företaget utvecklas och styrs åt det håll du vill som företagare. Hitta gärna andra företagare att diskutera med och få andras synpunkter på hur de löst olika saker i sitt företag.

Skapa affärsnytta

customer-salesman-saleswoman-clothes

Affärsnytta är inget som vi direkt kan mäta i exempelvis vad en investerad krona ger tillbaka. Det är istället ett långsiktigt arbete som involverar hela företaget.

Meningen med verksamheten är att skapa och behålla kunder. För att göra det måste hela företaget vara inriktat på att vara en kundorganisation: alla från växeln till verkstaden har betydelse för att du ska hitta nya kunder och behålla dem. Det här är något som ibland är lättare att åstadkomma genom att en oberoende part granskar verksamheten. Konsultfirman AddQ har specialiserat sig på just det här och arbetar med att hjälpa företag att effektivisera och skapa affärsnytta.

Men är inte det främsta syftet att tjäna pengar?

Nej. Naturligtvis ska ditt företag vara lönsamt och generera en vinst (sedan du gått igenom uppstartfasen), men det är inte syftet. Vinsten är ett resultat av att företaget lockar och behåller kunder.

Det här var ett nytt sätt att tänka för många företagsledare när det började få genomslagskraft i mitten på 1900-talet. Under de årtionden som följde vann det här nya kundorienterade synsättet alltmer över det traditionella produktorienterade. Idag finns det ingen skicklig företagsledare som ifrågasätter att syftet med företagande är att attrahera och tillfredsställa kunder.

Affärsnytta är alltså något som har en positiv inverkan på ditt företags förmåga att skapa och behålla kunder.

Skapa affärsnytta på sociala medier

Alltfler företag och organisationer arbetar idag aktivt med att vara närvarande på sociala medier. Genom de här kanalerna ökar möjligheterna att marknadsföra sig, men framförallt att få en närmare kontakt och dialog med kunderna. Samtidigt har det nya medielandskapet ställt nya krav på insyn och öppenhet i företagens verksamhet och vi ser fler och fler förtroendekriser när vi alla blir nyhetsproducenter.

Det här innebär nya frågor som behöver hanteras

  • Hur påverkar utvecklingen i sociala medier företag och organisationer?
  • Behöver ansvariga för medierelationer nya kompetenser och förmågor för att möta de kommunikativa utmaningarna?
  • Eller är sociala medier en fråga som hela verksamheten bör vara med och  behandla?

Sociala medier har funnits med ett antal år, men det är främst de senaste 5-10 åren som de blivit en del av vardagen för oss alla. Hur de bäst hanteras finns det olika åsikter om, även om öppenhet och transparens hittills ser ut att fungera bäst.

Tillverkning och effektivitet

medical factory and production indoor

Företag som bedriver någon form av automatiserad tillverkning måste alltid hålla koll på effektiviteten av denna och kunna mäta den på något betydelsefullt sätt för att kunna bedöma när något måste bytas ut, uppgraderas eller till och med tänkas om. Detta är något som internationellt är känt som OEE, Overall Equipment Effectiveness, och i Svergie kallas UTE, Utrustningens Totala Effektivitet.

OEE är något som först beskrevs 1982 i samband med TPM-metodiken, Total Productive Maintenance, i boken TPM tenkai. Boken skrevs av Seiichi Nakajuma i samarbete med JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance. Men det skulle ta många år innan detta sätt att tänka och system för hantering anammades i någon större utsträckning. Idag används detta system över hela världen och det har lett till många förbättringar i produktion, säkerhet och underhåll.

I Sverige mäter vi detta med hjälp av tre olika faktorer:

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitetsutbyte

Eller TAK som man även säger. Tillgängligheten är hur stor andel av planerad drifttid som faktiskt används till produktion. Anläggningsutnyttjande är hur mycket som producerats jämfört med vad som är planerat på grund av att maskineriet inte kan köras i det mest optimala tempot. Och kvalitetsutbyte är hur stor andel av produkterna som antingen behöver eller omarbetas innan de kan godkännas eller helt enkelt måste kastas.

Detta är ju dock inget man behöver hålla reda på manuellt, då det finns programvara man kan skaffa som sköter detta per automatik och kan upplysa om var fördröjningar och andra problem sker. För mer information om detta kan man besöka Axxos. Där får man men information om hur allt detta fungerar och kan hjälpa till med utbildning för att få bästa möjliga kunskap i OEE.

När man beräknar sitt TAK-värde kommer det uttryckas i form av procent och man brukar säga att i processindustrier ska man ha ett värde på över 95 procent för att ligga i världsklass, och för övriga industrier ska detta åtminstone ligga över 85 procent. Det är viktigt att man har koll på sina processer och produktioner inom företaget. Även mindre företag kan ha hjälp av detta.