Skapa bättre förutsättningar

Som företagsledare eller chef inom innovation och liknande så kan det finnas anledning att skapa de förutsättningar som behövs för att på ett bra och smidigt sätt kunna arbeta med det man arbetar.

Som experter inom sina områden så kan det ändå vara en fördel att hitta andra likasinnade att diskutera med och bolla idéer hur man ska driva sitt företag framåt. Det gäller att hitta ett nätverk där man kan utvecklas som företagsledare eller chef. Genom att gå med i något nätverk där man kan förkovra sig och lära sig från andra är oerhört nyttigt. Man kan lätt bli hemmablind och kan ha svårt att tänka utanför den egna boxen. Med ett nätverk med likasinnade så kan man få nya inputs på saker och ting med andras syn på det hela.

Likaväl som en som precis startat sitt företag kan vara i behov av en mentor av något slag så kan den som arbetat länge också behöva få andras syn på saker och ting. Det är inte alltid man kan klara av allt själv utan behovet av andras erfarenheter av hur man leder ett innovationsföretag är viktigt. Tillsammans så kan man göra underverk på mycket kortare tid än om man på egen hand ska försöka. Det är en hel del utmaningar och problem som kan uppstå på vägen. Får man andras input och syn på lösningar så kan man klara dessa utmaningar och lösa problemen mycket snabbar.

Stora innovationer i Sverige

Sverige har genom åren visat sig vara ett stort land för innovationer och det finns fortfarande många som arbetar med att ta fram produkter och lösningar som kommer att kunna ha stor inverkan på oss.

Om vi tittar framåt så finns det redan idag olika lösningar som tagits fram för att förenkla och förbättra. Idag så kan vi använda oss av solens ljus och genom fiberoptik belysa inomhus långt ner i byggnader helt utan fönster. Den tekniken som tagits fram för detta ligger i framkant och är utvecklad av företaget Parans i ett FoU-samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Tittar vi tillbaka så kan vi imponeras av olika innovationer som förändrat och förenklat för oss både i vardagen men också för vårt arbetsliv. Som exempel på några av de största uppfinningarna från Sverige; Tetra Pak, Lättbetong, Sfäriska kullagret, Lidokain, Säkerhetständstickan, AGA fyren och skiftnyckeln för att nämna några. Vissa saker som uppfunnits har haft en otrolig betydelse för oss och fortfarande så använder vi oss av dessa.

Framtiden ligger där och väntar på fantastiska lösningar och vi kommer mest troligt få se ännu fler innovationer från Sverige. Det är spännande att se vad som kommer fram av allt som arbetas med och vad som kommer att göra intryck på oss. En del innovationer hamnar i glömska medans andra etsar sig fast och gör en otrolig förändring för många människor.

Hur fungerar miljötänkandet på företaget?

Att vara ett miljömedvetet företag som ser till att göra sin del är på håll något som helt enkelt förväntas idag. Och medan större företag och företag inom exempelvis industribranschen alltid kommer att ha en större inverkan med sina val, är det viktigt att varje företag tar tiden och tänker efter hur miljötänkandet fungerar på arbetsplatsen.

Ett bra första steg mot att vara ett mer miljömedvetet företag är att etablera en tydlig miljöpolicy. Detta är kort och gott ett dokument som tydliggör företagets miljöarbete och vilka förbättringar det strävar efter att uppnå.

Men det är fortfarande bara det första steget. Med intentionerna nedskrivna och klara är det nu som företaget måste tänka på hur detta arbete ska gå till och var förändringar måste ske. Det är ofta klokt att göra prioriteringar och identifiera vilka som är de viktigaste åtgärderna att göra. Men titta även efter vilka som skulle vara de enklaste att genomföra och sätt dessa i rullning så snart som möjligt.

Som sagt ovan kan ju olika företag i olika branscher ha väldigt stora skillnader på miljöarbetet. Ett företag som exempelvis arbetar med miljöfarliga ämnen kan ofta dra nytta av att ta in extern hjälp som ser till att maskineriet fungerar både felfritt och på ett miljövänligt sätt.

Ju mer arbete som Sveriges företag kan ägna åt detta, desto bättre ser framtidsutsikterna att nå Sveriges miljömål ut. Vilket är en väldigt viktig del av att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Det finns mycket arbete kvar att göra om vi nå dessa mål, och en hel del förändringar som fortfarande måste genomföras.

Hitta chef med rätt kompetens

Som företag så är det viktigt att man får rätt personer på rätt plats. Det är inte alltid enkelt att rekrytera personal till ett företag. Det är viktigt att man exempelvis hittar en chef med rätt kompetens för uppdraget. Det är många parametrar som ska stämma för att det ska bli en perfekt match för den utlysta tjänsten.

För de kanske lite mer avancerade tjänsterna som företaget behöver tillsätta så kanske det är bättre att ta hjälp från experter inom området executive search och headhunting. Framförallt så har de ett nätverk av redan tänkbara kandidater som kan fungera för ert företag. I slutändan så är det dock ni som företag som ska fatta beslutet om vilken som kan tänkas passa in för det uppdrag som erbjuds.

Även om ni som företag kan ha höga krav på den person som ska tillsättas så kan företaget inom headhunting ha än högre krav. Vilket kan passa perfekt för den tjänst som ni behöver en person till. Kompetensen är viktig och där kan det vara svårt om man själv som företag annonserar efter någon till en chefsposition. Här så kommer den erfarenhet och det nätverk av kompetenta sökande er tillgodo på ett smidigare sätt.

Vi hoppas att ni hittar den ni söker och att det blir en lyckad rekrytering. Med hjälp från experter inom området för rekrytering så vet vi att ni har en större möjlighet att hitta det ni letar efter. Lycka till!

Skogen och innovationer

I Sverige så är skogsnäringen en av det största och viktigaste näringarna som vi har. Det finns större och mindre skogsbolag som tar hand om och sköter den skog som vi så rikt har i vårt land. Under årens lopp så har denna näring utvecklats och nya innovationer kommit som gör det enklare att arbeta med den skog som finns.

Det är inte detsamma idag att arbeta i skogen som det varit tidigare, om vi tar en titt på Komatsu Forest och deras skogsmaskiner så har utvecklingen verkligen förändrat sättet att arbeta i skogen. Nu mer så är det högteknologiska maskiner som rullar ut i våra skogar som sköter ett arbeta som tidigare varit tungt och tidskrävande. Idag så sitter personer i moderna hytter och bekväma stolar med all den teknik som behövs för att sköta arbetet.

Även råvaran har fått nya användningsområden. Från att tidigare enbart bli byggnadsmaterial och papper så har skogen fått flera nya användningsområden, allt från fordonsbränsle till textilier. Man kan läsa om allt detta hos Skogsindustriernas sajt där det skrivs om innovationer från skogen. Det är spännande att läsa om vad som redan finns på marknaden och vad som kan tänkas komma fram inom en snar framtid.

Skogen är viktig för oss i Sverige och genom forskningen så kommer det säkert att komma fram mer intressanta innovationer ur skog. Vi är duktiga i Sverige på att utveckla och ta vara på det som funnits i vårt land sedan urminnes tider.

Automatiserad produktion

Samhället blir allt mer automatiserat i många avseenden. Ett område där vi dock länge har förlitat oss på automatisering är produktion av varor. Mängder av fabriker har sedan länge tillbaka haft anläggningar där väldigt mycket sköts av maskiner.

Produktivitet är väldigt viktigt att hålla reda på vid automatiserad produktion. Trots att maskiner idag arbetar med hög precision och efter de programvaror som styr dem, finns det ofta sätt att förbättra produktiviteten på ett sätt eller annat.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett av de främsta koncepten inom automation idag och är något som har applicerats på många arbetsplatser där maskinerna har väldigt viktiga roller. Det finns idag mycket avancerad och användbar programvara som kan hjälpa företag att se exakt var det kan finnas problem som behöver åtgärdas.

Det kan exempelvis vara att maskinerna inte körs i optimal hastighet, att mängden varor som måste omarbetas eller göras om helt är på tok för hög, eller att maskinerna inte kan användas under hela den förväntade tiden. Allt detta tillsammans ger sedan ett mätvärde som visar på hur effektivt automatiseringen faktiskt fungerar.

Som tiden går är detta något som blir allt mer viktigt för många företag då fler och fler vänder sig till automatisering i större och större utsträckning.

En väg in i fastighetsbranschen

Som företag så kanske du äger den fastighet som ni befinner sig i, att utöka ert fastighetsinnehav kan vara en bra affär. Fastigheter är något som står sig och kan vara lönsamt i längden, att hyra ut kontor och lokaler till andra företag kan vara ett bra extra ben att stå på.

Om det är så att ert företag börjar ha ett par fastigheter så kan det vara lönande att ha ett par personer anställda som sköter om dessa fastigheter. Många gånger så är det ett löpande underhåll som behöver göra och det kan vara snöskottning på vintern och gräsklippning sommartid som gör att att ett par personer har sysselsättning året om som fastighetsskötare.

Om det är så att ni håller på att renovera er egna fastighet eller andra fastigheter som ni äger så kan ni med fördel kolla in BB Gruppen som säljer lås, säkerhet, beslag och inredning till offentliga lokaler. Om ni är i behov av dörrautomatik så är det dit ni ska vända er. BB Gruppen finns från Kiruna i norr till Malmö i söder så leta upp en representant i närheten där ni befinner er.

Att hålla lokaler och fräsch gör det enklare att hyra ut och behålla befintliga hyresgäster. Se till att försöka tillgodose hyresgästerna önskemål om något som de önskar förändra för att den verksamhet de bedriver kan förbättras. En nöjd hyresgäst betalar sig i längden. Även värdet på fastigheten håller sig med ett regelbundet underhåll och eventuella förbättringar.

Är du privatperson och vill ha en del av fastighetskakan kan du köpa en fastighet och bli en egenföretagare på sidan av ditt vanliga jobb. Har du tur i branschen kan detta bli din nya karriär. Börja med att köpa en fastighet i ett område du är familjär med och beräkna noga vad du kommer att ha för utgifter och inkomster. Det kanske inte är den bästa idén att köpa en fastighet som behöver nytt tak eller stambyte inom ett år, om du inte har kapital att investera i renoveringen. Se också till att du har tid att lägga ned på fastigheten, om du inte har råd att anställa en fastighetsskötare är det du som blir ringd när fönster går sönder, brandvarnare behöver bytas och hyresgästerna får problem med el eller vatten.

Att stärka företaget

Att stärka företag kan man göra på många sätt. Det kan vara ekonomisk styrka som gör att företaget kan utvecklas åt det håll man önskar. Men utan duktiga anställda så kanske det inte går lika bra. Ett grymt team som arbetar för företaget kan vara en förutsättning för de framgångar som företaget går igenom.

Att som anställd hitta den arbetsglädje som behövs för att utföra sitt yttersta för att företaget ska lyckas på alla fronter är viktigt. Man kan inte göra något halvhjärtad, eller det kan man men det ger inga resultat. Vill man åstadkomma en förändring så gäller det att alla arbetar mot samma mål och att man hjälper varandra och företaget att nå det mål som man satt upp.

Det kan vara bra att anlita någon utifrån som kommer och hjälper till med teambuilding för att skapa en skön känsla i gänget. Att bygga ett starkt lag är något som konstant måste arbetas med, vi tar ett hockeylag som exempel. Där jobbar alla mot målet att pucken ska in i kassen, även målvakten som står längst bak kämpar för laget. Det tränas ständigt för att laget ska bli bättre.

Ett arbetslag där det finns arbetsglädje och alla arbetar mot samma mål kommer att nå framgång och det kommer att bli ett starkt företag med stärkta anställda. Alla har vi olika förutsättningar och det gäller att alla får utnyttja sin kapacitet inom företaget. Får man använda sina talanger så ökar positiviteten.

Företagets kick-off

En kick-off med företaget kan vara en bra start på ett nytt verksamhetsår eller liknande. Det kan vara fråga om att få vara tillsammans med olika avdelningar på företaget och under några dagar få lära känna varandra bättre.

Det kan vara företagets ledning som satt ihop dagarna som både kan innehålla trevligheter och allvar som exempelvis kvartalsrapporter eller mål som ska uppnås under nästa verksamhetsår. Vanligtvis så rullar arbetet på och det kan stärka arbetslaget med lite lättsammare underhållning och goda middagar. Man får också tid att sitta och prata om annat än arbete med sina kollegor vilket kan stärka arbetslaget.

Låt inte det bli dagar med otaliga power-point presentationer utan planera dagarna väl så att alla kan känna sig delaktiga på något sätt. Man kan eller bör ställa sig fråga vad kick-offen leda till och om varje aktivitet som görs finns med som en röd tråd i det hela. Har varje medarbetare förstått syftet med företagets kick-off? Se till att de aktiviteter som anordnas hjälper medarbetarna att bli fokuserade på sina uppgifter.

Det kan finnas en risk att det enda som man tycker var höjdpunkten under dagarna var de middagar som bjöds på, och allt annat var var bara några punkter i planeringen som man var tvungen att deltaga i. Planeringen av företagets kick-off är viktig och det finns inspiration att hämta från Internet om man vill veta mer om att anordna en kick-off. Delar av denna text är inspirerad från denna artikel.

Teambuilding

Teambuilding har under många år varit på agendan hos de stora företagen och idag är det väl få som inte har hört själva ordet. Men det är kanske färre som faktiskt vet vad det innebär eller varför man bör ägna sig åt teambuilding på företaget.

Tyvärr har teambuilding fått dåligt rykte då det på senare år har använts som en sorts ursäkt, främst för tjänstemän inom kommunal-, landstings- och statlig sektor, för att slösa med skattebetalarnas pengar på storslagna så kallade teambuilding-utbildningar som i många fall bara varit rena nöjesresor. I de flesta av dessa fall har inslagen av teambuilding varit mycket sparsamma och resan har istället gått ut på att roa sig så mycket som möjligt på skattebetalarnas bekostnad.

Men bortsett från avarterna, vad är egentligen teambuilding och hur kan det hjälpa just dina medarbetare att prestera bättre? Kort kan man beskriva teambuilding som en process där medarbetarna lär sig att samarbeta bättre och som stärker lagandan. Det finns många olika aktiviteter som faller under kategorin teambuilding. Det kan handla om så vitt skilda saker som att delta i olika typer av idrottstävlingar eller att anordna kurser på arbetsplatsen till övningar som är direkt inriktade på att stärka lagandan och få arbetslaget att samarbeta som ett team.

Det finns även företag som specialiserat sig på området teambuildning. De erbjuder utbildningar som ger långvariga resultat och ger därför ett paket av övningar och föreläsningar som är anpassade just för det aktuella företaget.

Poängen är att få medarbetarna att reflektera över sin situation och sitt agerande, något som man inte åstadkommer med rena nöjesaktiviteter utan som kräver medvetna övningar i lugn och ro. Dessa företag ger även verktyg som fungerar på längre sikt med målet att arbetet ska fortsätta även efter det att utbildningstillfället har passerat.