Dags att sälja företaget

Det kan komma en tid då försäljning av företaget är den bästa lösningen. Oavsett om det är för att man vill gå vidare med nya erfarenheter eller dra sig tillbaka så finns det några aspekter som det kan vara värt att tänka på.

När du bestämt dig för att sälja så tänk då på att sköta det lite diskret till en början. Öppenhet är bra i vissa fall men så länge man inte har en affärsuppgörelse klar så bör man inte berätta för mycket. Man vill inte att personalen ska börja oroa sig, säga upp sig och skapa oroligheter i företaget som i slutändan skapar negativitet och skrämmer potentiella köpare. Det är bra att ha några av dina nyckelpersoner kvar åtminstone i början av övergången, så inkludera dessa men försäkra dig om att de också sköter det diskret tills du vill offentliggöra affären.

Däremot så ska du inte glömma bort personalen, de är viktiga för ditt företag och de har alla på något sätt bidragit till din framgång. Det kan hända att du vill jobba med några av dem framöver också så uppmärksamma dem och prata med dem var för sig innan allt är klart och se till att de får så bra villkor som möjligt i affärsöverlåtelsen. Du har en viss makt som säljare och kan skriva in olika klausuler om de anställdas löner, arbetsvillkor eller bonusar och se till att de blir omhändertagna.

Till sist så se till att allt händer under en övergångsperiod, lämna inte över direkt utan genomför de förändringar som krävs successivt. Du vill att företaget ska fortsätta vara stabilt och framgångsrikt även med den nya ägaren.