Dokument och ärendehantering i företaget

På ett företag är det mycket viktigt att lösningar för hantering och lagring av dokument och information fungerar både effektivt och säkert. Tack vare internet och ny teknik har funktioner för ärendehantering och arkivering tagit stora kliv framåt de senaste åren och säkerställer kontroll över alla processer i företaget, från fakturor till avtal och korrespondens. Förr var all arkivering fysisk, vilket medförde större risker för att något skulle kunna hända dokumenten – brand, stöld eller annan förstörelse.

Datasäkerhet och driftsäkerhet är något som bör prioriteras högt oavsett vilken verksamhet som avses. Om information läcker ut och fel personer får tag på det kan det få tråkiga och i värsta fall allvarliga konsekvenser, så investera gärna i bra dokument- och ärendehantering. Idag levereras tjänsterna i det så kallade molnet, vilket innebär att data och dokument lagras trådlöst på samma plats och delas med de som behöver få tillgång till det. På så vis finns ingen risk för fysisk röjning, och en nästintill obefintlig risk för stöld.

Den stora fördelen med att lagra information i molnet är att det inte kraschar på samma sätt som en hårddisk kan göra, och du kan nå dokumenten var du än befinner dig, i vilken enhet du än sitter med. Filerna lagras snabbt och säkert och du slipper tänka på att backa upp alla dokument. Molnet gör all ärendehanteringen både effektiv och säker.

På företag är det oftast olika personer som behöver och bör ha tillgång till olika dokument, och med en nätlagringstjänst är det enkelt att begränsa informationen till de personer som är berörda. Det gör ärendehanteringen både enkel och trygg.