Företagets kick-off

En kick-off med företaget kan vara en bra start på ett nytt verksamhetsår eller liknande. Det kan vara fråga om att få vara tillsammans med olika avdelningar på företaget och under några dagar få lära känna varandra bättre.

Det kan vara företagets ledning som satt ihop dagarna som både kan innehålla trevligheter och allvar som exempelvis kvartalsrapporter eller mål som ska uppnås under nästa verksamhetsår. Vanligtvis så rullar arbetet på och det kan stärka arbetslaget med lite lättsammare underhållning och goda middagar. Man får också tid att sitta och prata om annat än arbete med sina kollegor vilket kan stärka arbetslaget.

Låt inte det bli dagar med otaliga power-point presentationer utan planera dagarna väl så att alla kan känna sig delaktiga på något sätt. Man kan eller bör ställa sig fråga vad kick-offen leda till och om varje aktivitet som görs finns med som en röd tråd i det hela. Har varje medarbetare förstått syftet med företagets kick-off? Se till att de aktiviteter som anordnas hjälper medarbetarna att bli fokuserade på sina uppgifter.

Det kan finnas en risk att det enda som man tycker var höjdpunkten under dagarna var de middagar som bjöds på, och allt annat var var bara några punkter i planeringen som man var tvungen att deltaga i. Planeringen av företagets kick-off är viktig och det finns inspiration att hämta från Internet om man vill veta mer om att anordna en kick-off. Delar av denna text är inspirerad från denna artikel.