Kvalité på produkten

shutterstock_96980612

Om företaget ska framställa en ny produkt, börjar resan långt innan. En produkt betyder fler leverantörer och många diskussioner kring utförandet. Och stor vikt ska läggas på produktens kvalité.

Många gillar billiga varor, en del anser att lyxigare är bättre. Men alla kunder håller med om att produkter som de anser har bäst kvalité är den som de vill köpa, oavsett om den är billigast eller dyrast.

För att få bäst kvalité ska man först se över vilka råvaror man köper. Satsa gärna på att få produkten krav- och miljömärkt. Det betyder att råvarorna inte får vara skadliga mot människor, djur eller natur. Handlar det om matvaror vill man ha KRAV-märkningen för att visa att djuren tagits hand om, att grödor odlas på ett miljövänligt sätt och att framställningen håller de lagar och stadgar som sätts av Sverige och KRAV.

Din egen produktion ska också hålla bra kvalité. Maskinerna och personalen som tillsammans skapar produkten ska hålla god standard. Man kan exempelvis göra kvalitetssäkring av hela sin produktionslinje för att se till att produktionen och produkten håller de krav som man har satt. Detta kan också leda till en mer effektiv och billigare produktion där man slipper ledtider och misstag.

Man kan också ansöka om att få kvalitetssäkring från olika svenska institut och forskningscentraler. Du kan få CE-märkning och andra märkningar som visar för kunden att ni har tänk på allt som ingår i produktens utformning och försökt skapa en överlägsen produkt. Vill man visa på en produkt som håller extra hög standard ska man ansöka om p-märkning som endast görs hos vissa svenska forskningsinstitut. P-märkning är exempelvis väldigt vanligt och viktigt när det kommer till byggprodukter, men kan även vara användbar till andra produkter.