Marknadsföra företaget på mässan

En företagsmässa kan vara en väldigt unik plats att marknadsföra företaget på. Det gäller att gå in med rätt förståelse för hur mässor i allmänhet fungerar, men även just den mässa man själv väljer att närvara. Med rätt förberedelse kan mässan vara en av de viktigaste händelserna under året.

Att komma förberedd är som sagt en av de viktigaste delarna av att ta företaget till mässa. Man kommer behöva tänka på allt från hur man väljer att klä upp sig till hur montern ska utformas. Allt för att ge det bästa möjliga intrycket till besökare och andra deltagare på mässan.

Först och främst gäller det att fastslå om man ska komma dit med ett specifikt budskap och fokus på en del av verksamheten, som en tjänst eller produkt eller om man ska marknadsföra företaget som en helhet.

Tänk även på om man ska bjuda på eller ge bort något i montern. Att ha lite godis att bjuda på är standard på många mässor, men att kunna ge bort något litet med företagets namn/logo på kan också vara smart. Det finns mängder med trycksaker att välja mellan. Tänk dock på att det ska vara lätt för besökare att bära med sig som de vandrar runt på mässan.

I montern är det viktigt att tydligt visa upp företagets budskap och försäljningspunkt. Stora banderoller med tydlig text kommer att vara viktigt. Se också till att ordningen är klar, tydligt och slagkraftig.

Under en mässa är det också bäst att veta hur man hanterar både aktiv och passiv kontakt med besökare. Aktiv kontakt betyder att man talar med dem, svarar på frågor men även ställer sina egna. Passiv kontakt är för de som inte har tid att höra försäljningssnacket just nu men fortfarande vill komma i kontakt med företaget. Ett av de enklaste och mest använda metoderna för att hantera detta är att helt enkelt ha en plats där besökare kan lämna visitkort.