Marknadsföring för nya företag

Marknadsföring är en del av verksamheten som aldrig slutar men ofta är värt att gå tillbaka till och utvärdera. Det finns mängder av olika marknadsföringsmetoder och att hitta rätt är inte så enkelt. Speciellt inte för nya företag.

Titta på konkurrenter

Få företag är helt utan konkurrenter idag. När man startar ett nytt företag finns det alltid andra företag man hoppas kunna ta kunder från. Att börja titta på hur dessa företag marknadsför sina varor eller tjänster är en bra början. De kan ju mycket väl ha större budget och kan använda sig till dyrare former av marknadsföring. Men det ger fortfarande tips om vilka kanaler som kan vara effektiva.

Synligheten

I det stora hela är marknadsföring ett sätt för ens målgrupp att uppmärksamma den vara eller tjänst man försöker sälja till dem. Allmän synlighet har dock ett värde i sig. Att försöka få ut sitt företagsnamn eller logga till allmänheten betyder att fler och fler är medveten om företagets existens. Och med tanke på att vi är mer benägna att välja sådant vi är redan bekant med, även om vi inte alltid kan säga varför vi är bekant med det, är synlighet något väldigt värdefullt. Ibland kan det vara så enkelt som producera en mängd små skyltar och sätta upp dem överallt man kan.

 Följa upp

Mest troligt kommer man att syssla med fler än en marknadsföringsmetod åt gången. Vilket betyder att man även måste arbeta för att veta vilken sorts avkastning man får på investeringen. Och medan det helt klart finns problem med att räkna ROI på marknadsföring bör man alltid ta sig tiden att höra direkt med kunder om hur de hörde talas om företaget, varan eller tjänsten. När man börjar få in en mängd svar kan man skapa sig en tydligare bild av vad som kanske är värt att satsa mer på.