Positiv utveckling för företaget

Har ni det angenäma problemet att det är en positiv utveckling för företaget och att ni klarar inte av att leverera med befintlig arbetsstyrka. Med en utveckling som gör att företaget växer så kommer ett antal angenäma bekymmer för företaget att ta tag i, vi kommer att ge dig tips på saker som kan vara bra att tänka på i det läget.

Beroende på hur pass mycket företaget har vuxit den senaste tiden så blir åtgärderna där efter, det kanske fungerar att flytta om i lokalerna och trycka ihop arbetsplatser så man får in ett par till. Kanske det är så att ni är i behov av att skaffa större för att få plats med alla.

Att utvecklas och växa som företag är intressant, det finns ju inga universallösningar som passar alla sorter och former av verksamheter, vad man däremot vet är att planering är viktigt och att alla är medvetna om de förändringar som kommer att ske på företaget. Vid flytt till större lokaler så krävs det en hel del planering för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Tillsätt gärna en grupp med personer i företaget som får så tidigt som möjligt vara med i planeringen av flytten, detta gör att fler blir engagerar sig och den gruppen kan i sin tur delegera ut uppgifter till andra i företaget. Det är som sagt en hel del som ska tänkas på vid en flytt, adressändring, flytt av telefonabonnemang med mera.