Rekrytera rätt – så hittar du nyckelpersonerna till företaget

shutterstock_218982760

Att hitta rätt kompetens till företagets nyckelpositioner är en angelägen fråga, med betydelse för företagets resultat på lång sikt.

Det är också en tidskrävande process, som allt fler väljer att outsourca till headhunterföretag. Men det är också viktigt att välja rätt rekryterare. Headagent, som är ett av de större headhunterföretagen i Stockholm, säger så här i ett blogginlägg  om rekrytering:

“Möjligheten att stärka företagets rykte i samband med rekrytering är stort – men risken att helt försumma sin trovärdighet är ännu större! Det är alltså inte bara kostsamt att rekrytera fel medarbetare, utan även att välja fel rekryteringsleverantör.”

Att gå igenom en rekryteringsprocess kan kosta både tid, pengar och tålamod, det vet alla som gått igenom en sådan. Men det är också en investering som lönar sig – om det innebär att man hittar rätt person till tjänsten. Fel person kan däremot bli en dyr affär, med missade möjligheter och frustrerade medarbetare som resultat.

Med tanke på hur negativt det kan bli med en felrekrytering är det konstigt att så många företag stressar sig igenom processen att rekrytera en ny chef eller annan viktig, drivande funktion. I den här artikeln skriver tidningen Affärsvärlden om vikten av att ta sig tid och att göra ett grundligt förarbete. Att vara tydlig med sin kravprofil är A och O för en lyckad fortsatt process, oavsett om man rekryterar på egen hand eller tar hjälp av headhunter.

5 tips vid rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner:

  • Ställ upp en tydlig kompetensprofil. För att hitta rätt person måste ni veta vad ni söker
  • Låt processen ta tid. Det blir dyrare att skynda sig igenom den
  • Ta hjälp av en rekryteringsbyrå med specialistkunskap om ert affärsområde eller inom chefsrekrytering
  • Sök aktivt efter kandidater i olika nätverk, både fysiskt och på sociala medier som LinkedIn
  • Våga tänk utanför boxen! Ibland är rätt person den oväntade kandidaten

Behåll personalen

Bra personal är ovärderligt och avgörande för företagets utveckling och om du tycker att du har hittat den personen i rekryteringen som matchar de mål och visioner som företaget har då har du förmodligen rekryterat den rätta medarbetaren. Men en rekrytering är en enskild process, att behålla en värdefull medarbetare handlar till största del om dig som arbetsgivare. Du måste driva ett företag som är attraktivt att jobba på, och det innebär bland mycket annat att du måste kunna mäta dig med den konkurrerande marknaden och hela tiden se till så att din personal har tillräckligt goda skäl för att fortsätta jobba på just ditt företag. Det kan handla om allt ifrån löner, arbetsmiljö till bra pensions- och försäkringslösningar.

Teambuilding är ett effektivt sätt att underhålla arbetsplatsen på, regelbundna teambuilding träffar är hälsosamt för arbetsplatsen. Teambuilding har visat sig vara en populär och uppskattad aktivitet bland flera arbetsplatser, dessutom är det ett utmärkt tillfälle att göra något roligt tillsammans med sina arbetskamrater utanför de professionella rollerna.