Rent på arbetsplatsen

En ren arbetsplats är trevligare att arbeta på. Renlighet har många fördelar, oavsett om du sitter på kontor eller jobbar ute på olika arbetsplatser. Om du anser det vara stökigt på din arbetsplats så ta upp det med din närmaste chef eller arbetsmiljöombud.

Stökigare än hemma

En generell regel är att arbetsplatsen brukar vara stökigare än det egna hemmet. En anledning är att ingen vill vara den som gör allt åt hela gruppen. Det är lättare att hålla rent och diska efter sig om man ser att andra också gör det. Ingen vill vara den som plockar och diskar undan efter andra. Ett sätt att lösa detta är att dela ut arbetsuppgifter på rullande schema, ena veckan tar någon hand om att plocka ur och in i diskmaskinen medan någon annan ska gå med soporna och återvinningen.

Hälsa

En ren arbetsplats leder till bättre hälsa. Risken att smittor sprider sig såsom matförgiftning och förkylningar minskas när ytor och material rengöras kontinuerligt. Även golven behöver rengöras, mycket smuts och väta dras in under skorna. Du blir också gladare att vara i ren miljö, det påverkar humöret hos alla. Toaletterna kan vara ett stort bekymmer på arbetsplatsen, dålig hygien sprider sjukdomar. Se till att det alltid finns papper och tvål på toaletterna och anlita lokalvårdare som städar åtminstone en gång i veckan.

Verktyg

Vissa saker fungerar inte lika bra om de är smutsiga. På temporära arbetsplatser såsom byggen är det svårt att hålla verktygen och maskinerna rena under projektets gång. Som företag kan du hyra en recontainer som rengör muttrar, verktyg och ventiler. Med sköljtankar och kemitankar rengörs verktygen så de fungerar optimalt igen. Även mindre maskindelar behöver sköljas då de snabbt samlar på sig damm och smuts, deras funktion och effektivitet minskar markant när smutsen byggs upp.

Inredning

Hur arbetsplatsen är inredd kan också komma att bli en faktor när det kommer till renligheten. Olika material har olika egenskaper och somliga kräver helt enkelt mer arbete för att hålla rent. Kan man se till att arbeta mer aktivt med inredningens på arbetsplatsen och byta ut material och möbler som ökar kravet på städning och renlighet i vardagen kan man ofta gynna alla välbefinnande på företaget. Saker som heltäckningsmattor i kontorsmiljö är inte ovanligt, men en heltäckningsmatta drar åt sig en hel del smuts och damm över tiden och kan försämra luftkvaliteten om man inte håller efter den.