Säkerhet på arbetsplatsen

Alla arbetsplatser arbetar mer eller mindre med säkerheten. Det är viktigt att man känner sig säker på sin arbetsplats och att företaget följer de riktlinjer och regler som finns uppsatta för just för arbetsplatsen. Det ser ju olika ut för ett verkstadsgolv jämfört med ett kontor men alla har ett krav att arbetsmiljön ska vara av god kvalitet.

Det är viktigt att man tillsammans på en arbetsplats skapa en säkerhetskultur som gör att det ständigt förbättras på en arbetsplats. Med gemensamma krafter så byggs en god arbetsmiljö upp. Det bör pratas om värderingar och våra attityder lika väl som att köpa in hjärtstartare och annat till företaget som är viktigt för säkerheten. Är man medveten om de risker som kan uppstå på en arbetsplats så är det enklare att förebygga och minska de risker som kan uppstå. Om något uppstår som en anställd upplever vara osäkert så ska detta genast åtgärdas på ett sätt som gör det hela säkrare.

Om det finns risk för olyckor på en arbetsplats så gäller det att man arbetar förebyggande med detta. Det är klart att man ska kolla upp vad som kan tänkas orsak en olycka men också arbeta på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor. Det gäller att man har ett säkerhetstänk i sin verksamhet som en självklar del. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar men också de som arbetar inom företaget som skapar en god arbetsmiljö. Det är mycket som kan räknas in på ett företag som gör att det blir en säker arbetsplats att arbeta på.