Skogen och innovationer

I Sverige så är skogsnäringen en av det största och viktigaste näringarna som vi har. Det finns större och mindre skogsbolag som tar hand om och sköter den skog som vi så rikt har i vårt land. Under årens lopp så har denna näring utvecklats och nya innovationer kommit som gör det enklare att arbeta med den skog som finns.

Det är inte detsamma idag att arbeta i skogen som det varit tidigare, om vi tar en titt på Komatsu Forest och deras skogsmaskiner så har utvecklingen verkligen förändrat sättet att arbeta i skogen. Nu mer så är det högteknologiska maskiner som rullar ut i våra skogar som sköter ett arbeta som tidigare varit tungt och tidskrävande. Idag så sitter personer i moderna hytter och bekväma stolar med all den teknik som behövs för att sköta arbetet.

Även råvaran har fått nya användningsområden. Från att tidigare enbart bli byggnadsmaterial och papper så har skogen fått flera nya användningsområden, allt från fordonsbränsle till textilier. Man kan läsa om allt detta hos Skogsindustriernas sajt där det skrivs om innovationer från skogen. Det är spännande att läsa om vad som redan finns på marknaden och vad som kan tänkas komma fram inom en snar framtid.

Skogen är viktig för oss i Sverige och genom forskningen så kommer det säkert att komma fram mer intressanta innovationer ur skog. Vi är duktiga i Sverige på att utveckla och ta vara på det som funnits i vårt land sedan urminnes tider.