Skriv din affärsidé

shutterstock_272598053

Alla företag bör ha en konkret nedskriven affärsidé. Detta för att ha en tydlig riktlinje och kunna presentera sitt företag på ett kort och konsist sätt till kunder, leverantörer och banker. Det är därmed smart att på ett tidigt stadium tänka igenom sin affärsidé. Om sedan förutsättningarna ändras kan självklart idén ändras.

Affärsidén ska i första hand påvisa vad företaget säljer för tjänst eller produkt och därmed svara på frågan ”Vad erbjuder vi och vilket behov möter vi hos kunderna?”. Här bör man vara detaljerad och precis. En bilfirma ska inte skriva ”sälja bilar” utan då hellre att de ska sälja Begagnade personbilar av märkena Volvo och Bmw.

Andra frågan som ska bli besvarad är ”Vilka är kunderna?” Även här gäller det att avgränsa sig. Det är lätt att säga att ”vem som helst får köpa” och det i teorin riktigt men samtidigt finns det alltid begränsningar. En bilfirma i Vansbro kommer till största sannolikhet sälja bilar till de som bor på orten. Dessutom till de som är över 18 år. Redan här har man tydliga begränsningar.

Tredje frågan handlar om företagets organisation och struktur. Här kan man lyfta fram bolagsform och övrig struktur med exempelvis anställda eller inhyrd personal.

Fjärde frågan är ” Hur är konkurrensen och hur ska detta bemötas?”. Frågan blir härmed hur företaget ska kunna vinna mark på en marknad där det redan finns företag. Vad gör att kunden kommer att välja just detta företag.

En affärsidé är därmed en vision och har inget med budget att göra vilket är viktigt komma ihåg.