Starta en ny avdelning

Företag växer på olika sätt, medan en del bara blir större inom sitt valda område eller öppnar kontor på andra orter finns det även de som söker bredda verksamheten och tackla nya områden. Vanligtvis sker detta organiskt i en utsträckning eller annan, men man kommer fortfarande behöva anställa nya medarbetare med den rätta expertisen för att få detta att fungera.

Oavsett vad det är för avdelning företaget behöver satsa på är kompetensen en av de viktigaste frågorna man behöver tackla. Det gäller att veta vilka kompetenser man behöver för att avdelningen ska fungera korrekt och hur man sedan hittar rätt personer.

En av de viktigaste positionerna kommer så klart bli chefen för avdelningen. Här kommer man vilja satsa på någon med tillräckligt med erfarenhet både inom ledarskap och verksamheten. När kraven går upp sjunker alltid antalet kandidater och det kan ibland bli något av en kompromiss som behövs för att tillsätta personer på chefspositioner. Kan man till exempel hitta en riktigt bra kandidat men personen i fråga inte kan börja på ett halvår eller längre är det ju svårt att få igång avdelningen. Ett alternativ är då att anlita en interimschef för perioden fram till att den förstnämnde kandidaten kan börja jobba. Detta är något man kan få hjälp med genom företag som Brightmill.

Det är inte alltid enkelt att uppskatta exakt hur många som behövs på en helt ny avdelning. Medan det kanske går att göra lite efterforskning i detta beroende på vilket sorts arbete det handlar om är det bra att ta kontakt med och intervjua ett flertal kandidater och göra dem medveten om detta redan från början. Märker man då någon månad framöver att mer personal behövs kanske man kan återkomma till några lovande kandidater man tidigare haft kontakt med.