Teambuilding

Teambuilding har under många år varit på agendan hos de stora företagen och idag är det väl få som inte har hört själva ordet. Men det är kanske färre som faktiskt vet vad det innebär eller varför man bör ägna sig åt teambuilding på företaget.

Tyvärr har teambuilding fått dåligt rykte då det på senare år har använts som en sorts ursäkt, främst för tjänstemän inom kommunal-, landstings- och statlig sektor, för att slösa med skattebetalarnas pengar på storslagna så kallade teambuilding-utbildningar som i många fall bara varit rena nöjesresor. I de flesta av dessa fall har inslagen av teambuilding varit mycket sparsamma och resan har istället gått ut på att roa sig så mycket som möjligt på skattebetalarnas bekostnad.

Men bortsett från avarterna, vad är egentligen teambuilding och hur kan det hjälpa just dina medarbetare att prestera bättre? Kort kan man beskriva teambuilding som en process där medarbetarna lär sig att samarbeta bättre och som stärker lagandan. Det finns många olika aktiviteter som faller under kategorin teambuilding. Det kan handla om så vitt skilda saker som att delta i olika typer av idrottstävlingar eller att anordna kurser på arbetsplatsen till övningar som är direkt inriktade på att stärka lagandan och få arbetslaget att samarbeta som ett team.

Det finns även företag som specialiserat sig på området teambuildning. De erbjuder utbildningar som ger långvariga resultat och ger därför ett paket av övningar och föreläsningar som är anpassade just för det aktuella företaget.

Poängen är att få medarbetarna att reflektera över sin situation och sitt agerande, något som man inte åstadkommer med rena nöjesaktiviteter utan som kräver medvetna övningar i lugn och ro. Dessa företag ger även verktyg som fungerar på längre sikt med målet att arbetet ska fortsätta även efter det att utbildningstillfället har passerat.