Vem har tillgång till vad på företaget?

På ett företag kan det ibland vara viktigt att se över vem som faktiskt har tillgång till vad. Och medan det finns lösningar för det mesta gäller det att hitta den som passar företaget och dess anställda bäst.

När det kommer till saker som tillgång till data är detta något som i regel kan skapas väldigt enkelt med olika sorters användare. I många fall kan man specificera vilket typ av konto anställda har och därmed vilken behörighet de har i olika system. Speciellt noga måste man vara med så kallade administratörsrättigheter då dessa personer ofta har full tillgång till hela systemet och kan även göra förändringar i det. Och även om personer inte nödvändigtvis skulle göra medvetna förändringar av kritiska system ökar man alltid risken för olyckor om dessa rättigheter inte är begränsade till en eller ett fåtal personer.

Tillgång till vissa delar av en lokal blir dock något som kräver speciella installationer. Passersystem som kodlås eller upplåsning med elektroniska brickor är vanliga alternativ och kan ofta se till att endast behöriga har tillgång till dessa områden. Nycklar är självklart ett alternativ också, och något många fortfarande använder. Det gäller att identifiera vilken lösning som är den mest logiska för situationen och sedan välja den.