Vikten av att specialisera sig

expert

Som företagare så är det lätt att man drömmer stort. Att man försöker erbjuda för många produkter och tjänster, för snabbt. Förutom att det fördelar dina resurser och gör det svårare att kunna prestera bra inom alla områden så innebär det även försvåring i kommunikationen och kan förvirra potentiella kunder.

Nischmarknad

Som nytt företag så finns det en stor fördel i att vara en stor fisk i en liten damm, snarare än att vara en liten fisk i en stor. Det är alltså bättre att rikta in sig på och dominera ett litet område av marknaden, en nisch, där man har mer än tillräckligt med resurser istället för att försöka tackla ett större område av marknaden där det inte är lika säkert att man har det som krävs. Små marknader är dock inte alltid så små, mycket tack vare internet.

Internet ger nya möjligheter

Idag finns det nya möjligheter att hitta kunder. Inte längre är du bunden till den lokala marknaden. Istället kan du arbeta mot hela landet via internet och dessutom marknadsföra dig på mycket mer riktade sätt. Genom att synas på sajter och forum inom din nisch så når du direkt dina potentiella kunder. Även marknadsföring genom sökmotorer låter dig träffa specifika sökord och dessutom vara synlig i precis de skedet när de söker efter din produkt eller tjänst. Detta är dessutom något som fungerar inte bara på den Svenska marknaden utan även internationellt vilket ger en enormt möjlighet att öka sin försäljning.

Många exempel

Specialisering är inte något nytt och är något som kan fungera inom alla områden. Inom juridiken har specialisering länge varit viktigt. Hallqvist & Jansson kallar till exempel sig själva för bostadsjuristerna och hanterar alla typer av bostadsfrågor. Detta ger dem en möjlighet att vara fokuserade i sin kommunikation, något man märker på deras sajt. All text och alla bilder som finns på förstasidan är relaterade till och beskriver deras specialisering.

Även bland utvecklare är det viktigt att specialiserade sig. På ComputerSwedens lista över sveriges bästa utvecklare så ser man klart att de flesta har ett klart fokus både när det kommer till vilka språk de fräst använder men även vilka verksamhetsområden de arbetar inom.